Ga naar de inhoud

Signalen van eergerelateerd geweld

Kind met handen voor het gezicht. Ter ilustratie van het CCV-dossier Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Eergerelateerd geweld is een overkoepelende term voor vormen van intimidatie, dwang, psychische en fysiek geweld gepleegd vanuit eermotief. In 2020 registreerde de politie 1.030 incidenten waarbij mogelijk sprake was van eergerelateerd geweld. Er waren dat jaar 12 dodelijke slachtoffers te betreuren. Eergerelateerd geweld is in Nederland strafbaar.

Voor het stoppen en voorkomen van deze vorm van geweld, is het van groot belang om goed geïnformeerd te zijn. ‘Pas als je het weet, kun je het zien’, geldt hier zeker. Het signaleren van eergerelateerd geweld is complex. Daarom is het belangrijk de betekenis en de context van het geweld goed in kaart te brengen.

Signaallijsten

De wisselwerking tussen de relaties en de omgeving, de informatie die het (mogelijke) slachtoffer laat zien en geeft over deze relaties is erg belangrijk. Ga voorzichtig om met signaallijsten over eergerelateerd geweld, want andere signalen kunnen ook wijzen op eergerelateerd geweld. Met andere woorden: deze signalen zijn geen garantie dat er ook sprake is van eergerelateerd geweld.

Informatie over vormen, signalen en de aanpak heeft Veilig Thuis Hollands Midden overzichtelijk in een factsheet gezet, die je op veiligthuishollandsmidden.nl kunt downloaden. Op de website meldcode.nu vind je een signalenlijst.