Ga naar de inhoud

Aanpakken van eergerelateerd geweld

Belangrijk is om vermoedens van eergerelateerd geweld direct te melden bij de politie of Veilig Thuis. De politie kan mogelijke zaken voorleggen aan het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld (LEC EGG). Ga niet zomaar een gesprek aan met een vermoedelijke dader en/of familieleden om je vermoedens te delen.

Kind met handen voor het gezicht. Ter ilustratie van het CCV-dossier Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Voor de aanpak van eergerelateerd geweld, houd je rekening met onderstaande aandachtspunten.

  • Laat altijd een risicotaxatie en –analyse opstellen door experts van de politie met behulp van de checklist eergerelateerd geweld.
  • Er is een specifieke meldcode voor eergerelateerd geweld.
  • De stappen van de meldcode worden anders ingevuld. Het is van groot belang niet direct de ouders te betrekken of te informeren vanwege het risico op escalatie en gezichtsverlies.
  • Bekijk ook deze factsheet van Movisie over de aanpak meldcode bij vermoedens van eergerelateerd geweld.

Rollen en taken partners in de aanpak van eergerelateerd geweld

Er zijn een aantal specifieke partners betrokken bij de aanpak van eergerelateerd geweld die ook een leidende rol hebben.

Bij direct gevaar moet altijd 112 worden gebeld. De politie heeft een grote rol in de aanpak van eergerelateerd geweld en werkt in complexe zaken samen met het Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld en het Openbaar Ministerie. Ook bij het in veiligheid brengen van een (dreigend/aankomend) slachtoffer speelt de politie een rol.

Veilig Thuis heeft een belangrijke rol in het bieden van advies en hulp rond familie-eer. Veilig Thuis is hiervoor 24 uur per dag bereikbaar en kan zo nodig verwijzen naar specialisten of voor opvang (laten) zorgen.

De Zorg- en Veiligheidshuizen zijn netwerk organisaties die, in samenwerking met partners uit het bestuurlijk, justitiële en zorgdomein, complexe en domein overstijgende problematiek aanpakken. Zij doen dit bijvoorbeeld door een systeemgerichte aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in te zetten.

Een Zorg- en Veiligheidshuis is een regionaal samenwerkingsverband en biedt een integrale domeinoverstijgende aanpak. Er is dus aandacht voor zowel pleger als slachtoffer.