Ga naar de inhoud

Online aangejaagde ordeverstoringen

Online aangejaagde ordeverstoringen komen steeds meer voor. Op deze pagina vind je wat het betekent en wat je kunt doen om deze ordeverstoringen tegen te gaan.

Foto van zes mensen die bezig zijn met hun mobiele telefoon. Ter illustratie van het CCV-dossier Online ordeverstoringen.

Gemeenten worden steeds vaker geconfronteerd met ordeverstoringen die online beginnen of online versterkt worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om onrust rondom politieke besluiten, overlast door groepen en individuen, oproepen tot demonstraties en illegale evenementen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) zet onderzoeken, uitspraken van rechtszaken, praktijkvoorbeelden en verschillende publicaties op een rij in dit dossier en verzorgt leerkringen over het thema.

Nieuw: Juridische tijdlijn

Bekijk de tijdlijn die overzicht geeft van de juridische zaken die spelen rond het thema online aangejaagde ordeverstoringen.De gebeurtenissen zijn opgedeeld in vier categorieën: rechtspraak, internationaal, documenten en activiteiten. Bekijk hier de juridische tijdlijn 

Leerkring

De leerkring is bedoeld om gemeenten, politie en het OM te inspireren en te stimuleren bij een effectieve aanpak van online aangejaagde ordeverstoringen.

Bekijk hieronder de leerkring van april 2023.

CCV leerkring april 2023

Op deze plek staat een YouTube-video. Het tonen van de video kan ertoe leiden dat YouTube persoonlijke gegevens zoals je IP-adres verwerkt en/of cookies op jouw apparaat zet. Wil je de video op deze pagina bekijken, dan moet je hiervoor eerst expliciet toestemming geven door onze marketing cookies te accepteren. Je kunt de video ook bekijken via YouTube.com.

Cyber Session

Marieke Verhagen was eerder al te zien in aflevering 5 van de Cyber Sessions van de VNG en het CCV. Bekijk deze aflevering over online aangejaagde ordeverstoringen hier terug:

Afl. 5 Cyber Sessions 'The time is now' over online aangejaagde ordeverstoringen’

Op deze plek staat een YouTube-video. Het tonen van de video kan ertoe leiden dat YouTube persoonlijke gegevens zoals je IP-adres verwerkt en/of cookies op jouw apparaat zet. Wil je de video op deze pagina bekijken, dan moet je hiervoor eerst expliciet toestemming geven door onze marketing cookies te accepteren. Je kunt de video ook bekijken via YouTube.com.

Aanpak van online aangejaagde ordeverstoring

Het gebruiken van deze driedeling helpt bij het proces om naar het thema online aangejaagde ordeverstoringen (OAOV) te kijken:

  • Signaleren
    Hoe kan een gemeente online verstoringen van de openbare orde en veiligheid (laten) signaleren? Dit begrip wordt ook wel identificeren of monitoring genoemd. Lees er meer over in het hoofdstuk Signaleren.
  • Normeren
    De inhoud die men plaatst op sociale media noemen we content. Content die wordt gesignaleerd kan op 3 verschillende manieren worden genormeerd. Leer er meer over in het hoofdstuk Normeren.
  • Maatregelen
    Om online op te treden zijn gemeenten nog zoekende naar de verschillende maatregelen die ingezet kunnen worden. Welke traditionele en nieuwe maatregelen kunnen gemeenten ontwikkelen voor de online openbare orde en veiligheid? Bekijk het in hoofdstuk hoofdstuk Maatregelen.

Verkenning naar niet-juridische instrumenten

Bekijk de gemeentelijke acties die zijn opgezet na een verkenning naar niet-juridische instrumenten voor gemeenten bij online oproepen tot rellen.

Contact

Heb je vragen over de aanpak van online aangejaagde openbare orde verstoringen of de Leerkring? Neem dan contact op met CCV-adviseur Lienke Hutten, lienke.hutten@hetccv.nl of 06 12 056 691. 

Gerelateerd