Ga naar de inhoud

Voorlichting woningovervallen

Op deze pagina vind je verschillende voorbeelden van voorlichtingen om woninginbraak tegen te gaan.

afbeelding uit de 360 graden overval training van het CCV

Goede voorlichting en communicatie is belangrijk. Buurtpreventieteams, woningcorporaties, de brandweer en de wijkagent kunnen mensen bewust maken van onveiligheid in de wijk door te vertellen over onderwerpen als inbraak, babbeltrucs en woningovervallen, zonder mensen onnodig angstig te maken.

Op deze pagina vind je diverse communicatiematerialen die je kunt inzetten om bewoners bewust te maken van hun eigen rol bij het voorkomen van woningovervallen.

Voorbeelden

Het CCV ontwikkelde bewustwordingsvideo’s met behulp van 360 graden techniek. Op die manier waant de doelgroep zich in levensechte situaties. De video’s zijn gemaakt voor onder andere winkel- en horecapersoneel, senioren en jongeren. De video’s zijn onder meer gericht op preventie van overvallen, winkeldiefstallen en babbeltrucs.

Film bekijken

Alle 360 graden video’s staan in de 360CCV app. Je kunt de film als gratis app downloaden in  de app store en play store. De app is te vinden onder de naam ‘360CCV’. Je kunt de film ook bekijken via YouTube met een speciale Virtual Reality-bril of door een smartphone of tablet rond te bewegen.

Inhoud film

In de film over de babbeltrucs staat een dame centraal die boodschappen doet en slachtoffer wordt van een babbeltruc. Je ziet precies hoe de dader te werk gaat en wat men kan doen om een dergelijke situatie te voorkomen. Het zo natuurlijk mogelijk nabootsen van een gevaarlijke situatie heeft een grote impact. Hierdoor is de kans groter dat men, na het zien van de film, maatregelen neemt.

Bewoners attenderen

Gemeenten, corporaties en andere professionele partijen die bewoners bewust willen maken van babbeltrucs, kunnen de 360° video tijdens bijvoorbeeld een voorlichtingsbijeenkomst tonen.

De kans om slachtoffer te worden van een woningoverval is klein, maar behoort wel tot de realiteit. Deze flyer beschrijft wat bewoners kunnen doen om de kans op een woningoverval te verkleinen.

Veel gemeenten organiseren voorlichtingsbijeenkomsten om bewoners bewust te maken van het risico op een woningoverval en tips te geven over hoe de kans op een overval te verkleinen.

De ervaring leert dat kleinschalige, wijkgerichte bijeenkomsten vaak meer effect hebben dan algemene stadsbrede voorlichtingsavonden. Zeker als deze worden gekoppeld aan andere inbraakpreventieacties, bijvoorbeeld als vervolg op het verspreiden van witte voetjes of besmettingsbrieven. Bewoners kun je het best benaderen als recent in de buurt is ingebroken.

Stappenplan voorlichtingsbijeenkomst organiseren

Het CCV biedt diverse hulpmiddelen voor het organiseren van een goede voorlichtingsbijeenkomst over veilig wonen. Zo kun je gebruikmaken van het ‘stappenplan voorlichtingsbijeenkomst organiseren’. Dit  stappenplan van het CCV is voor (veiligheids)professionals die een bijeenkomst over veilig wonen voor bewoners willen organiseren. Het geeft informatie over onder andere uitnodigingsstrategie, voorlichter en communicatie rond de bijeenkomst en praktische voorbeelden, zoals een kant en klare uitnodigingstekst, evaluatieformulieren en een PowerPoint presentatie.

Deze tips uit de praktijk zijn gebaseerd op de ervaringen van andere professionals, evaluaties van bijeenkomsten en onderzoek naar effectieve voorlichting.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie een Veiligheid (het CCV) geeft presentaties over het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) aan professionele partijen.

Wil je een informatiebijeenkomst voor bewoners organiseren dan kun je deskundige partijen inschakelen voor het geven van presentaties. Naast een burgemeester of wethouder, een wijkagent en een medewerker van een woningcorporatie kun je ook denken aan een PKVW-bedrijf bij je uit de buurt of een spreker van het CCV. En je kunt eventueel als aanvulling op andere inhoudelijke sprekers een ex-inbreker aan het woord laten. Kijk voor meer informatie op www.politiekeurmerk.nl of neem contact op met het HIC-ecretariaat.

De folder Senioren en veiligheid geeft in vier pagina’s praktische informatie over het voorkomen van een inbraak dankzij maatregelen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen en hoe om te gaan met onbekenden aan de deur. Ook biedt de folder tips voor veiligheid op straat en zijn handige telefoonnummers opgenomen.

Vragen?

Heb je vragen over deze materialen? Neem dan contact op met CCV-adviseur Colin Voetee