Ga naar de inhoud

Heling online

Met name jongeren kopen van alles online. Ze vinden er bijvoorbeeld de nieuwste mobiele telefoon voor een zacht prijsje. De kans dat die telefoon gestolen is, is groot. Als ze die telefoon kopen, maken ze zich schuldig aan heling. En heling is strafbaar.

Foto van een dief die een fiets steelt. Ter illustratie van het CCV-dossier Heling.

Veilig kopen via internet

Cyber24 geeft jongeren handvatten voor wat ze wel en niet moeten doen op internet. Spelenderwijs krijgen ze informatie over ID-fraude, ben jij Veilig On Social Media, online fraude en oplichting, digitaal pesten en afdreiging. De game maakt jongeren in spelvorm bewust van hun gedrag online en de consequenties daarvan.

Het CCV ontwikkelde Cyber24 samen met de politie, gemeente Utrecht, een onderwijskundige, een social enigeer, Alert Online en Moove Team Nederland. 

Korte impressie van Cyber 24

Cyber24

Op deze plek staat een YouTube-video. Het tonen van de video kan ertoe leiden dat YouTube persoonlijke gegevens zoals je IP-adres verwerkt en/of cookies op jouw apparaat zet. Wil je de video op deze pagina bekijken, dan moet je hiervoor eerst expliciet toestemming geven door onze marketing cookies te accepteren. Je kunt de video ook bekijken via YouTube.com.

Meer weten over veilig online winkelen?

In het webdossier cybercrime vind je alle informatie die je nodig hebt om met Cyber24 aan de slag te gaan. Zie ook de app voor het herkennen van heling.