Ga naar de inhoud


In het district van politiechef Ulf Merlander bevinden zich 12 families uit Turkije, Libanon en Syrië die niet geïntegreerd zijn in de Zweedse samenleving. Ze plegen onder andere gewelddadige misdrijven en houden er chantagepraktijken op na. De politie wilde hier iets aan doen. Daarbij focuste de politie zich op de meest gewelddadige familie, met aandacht voor zowel het voorkomen van criminaliteit als bestraffen ervan.

3 fasen actieplan

Bij het opstellen van het actieplan werd gebruikt gemaakt van de ‘Phase theory’. Het actieplan bestond uit de volgende fasen:

 • Fase 1
  • Zichtbaar en repressief politieoptreden (de straat terugnemen van de criminelen)
  • 80% van de middelen op ingezet
 • Fase 2
  • Criminaliteitspreventie en openbare veiligheid (samenwerken met particuliere en maatschappelijke organisaties)
  • 10% van de middelen op ingezet
 • Fase 3
  • Inspanningen gericht op geheime groepen die georganiseerde criminaliteit plegen
  • 10% van de middelen op ingezet (Samenwerken met particuliere en maatschappelijke organisaties).

De fasen waren niet gebonden aan tijd, maar werden geïntegreerd in het dagelijks werk. De fasen werden niet verlaten. Er moest blijvend op worden ingezet. Na 2 jaar bezig te zijn geweest met fase 1 en 2, merkte de politie dat het publiek hen meer informatie gaf. Na 5 jaar waren er zelfs mensen bereid om tegen de familie te getuigen in de rechtbank. Het is dus belangrijk om vertrouwen op te bouwen, zodat mensen je willen helpen.

Werkzame bestanddelen

In de basis heeft het gewerkt door:

 • Grenzen te stellen
 • Relaties op te bouwen tussen politie en de gemeenschap.

Dit is gedaan aan de hand van verschillende acties. Door lik-op-stuk-beleid te voeren, maar ook door zichtbaar aanwezig te zijn in de gemeenschap. Bij aanvang werden grote groepen agenten ingezet. Alle agenten werden voorzien van een bodycam. De aantallen werden later weer afgeschaald.

Discriminatie politie voorkomen

In het district werd de politie beschuldigd van discriminatie. Daarom was het erg belangrijk om duidelijk te maken dat de agenten er niet waren om te oordelen, maar alleen om criminaliteit te rapporteren. Een aantal personen uit de doelgroep was erg boos op de politie. Juist omdat ze voorheen onjuist behandeld waren. Hier werd naar geluisterd en er werd gehoor gegeven aan hun verhaal.

Bij arrestaties werd daarnaast duidelijk uitgelegd op basis van welk gedrag dit gebeurde. Hierin werd niet onderhandeld. En wanneer er een fout werd gemaakt, werd dit ook toegegeven. Daarnaast werden criminelen bij hun naam genoemd en de burger centraal gezet. Hierdoor nam het vertrouwen in de politie toe en werd er een relatie opgebouwd.

Gebruikte methoden

 • Hot spots policing
 • Gerichte afschrikking
  De politiechef heeft het hoofd van de familie uitgenodigd om te komen praten op het politiebureau. Er werd hem verteld dat de politie het criminele gedrag van de familie niet accepteerde en de familie achterna zou zitten, maar ook dat het altijd mogelijk was om te veranderen. Het is hierbij dus heel belangrijk om goed te vertellen wat je doet.
 • Broken windows
  De politie vertelde woningbouwverenigingen en eigenaren van pleinen wat ze fysiek konden veranderen om criminaliteit te voorkomen.
 • Aanhouden en fouilleren
  Riskant in verband met mogelijke discriminatie. Alleen doen als je goede informatie hebt en altijd uitleggen waarom je het doet.
 • Zorgen voor gerechtigheid.

Hot spots policing en zorgen voor gerechtigheid sloegen het beste aan in het district.

Resultaten aanpak criminaliteit binnen familienetwerken

Door jarenlange inzet is het tij inmiddels gekeerd. De politie heeft meer vertrouwen van de omgeving gekregen, de criminaliteit is gedaald en de veiligheid gestegen. Daarnaast is de familie voor andere criminelen minder aantrekkelijk om mee samen te werken, omdat ze weten dat de politie achter de familie aan zit. De familie volgt de regels van de wet inmiddels meer en het aantal geweldsincidenten tegen de politie is gedaald.