Product toegevoegd aan winkelmand

Veiligheid en zorg


Veiligheid en zorg

Onze samenleving wordt steeds complexer. Veel mensen raken de weg kwijt met alle regels, protocollen, afspraken en uitzonderingen. De afstand tussen een persoon en de samenleving wordt steeds groter. Mensen en gezinnen komen hierdoor steeds vaker in de problemen.

Deze ontwikkeling brengt risico’s met zich mee. Zowel op het gebied van zorg en welzijn als op het gebied van veiligheid. Zo kan het gebeuren dat personen met verward gedrag (woon)overlast veroorzaken, jongeren afglijden richting criminaliteit, ex-gedetineerden weer in het criminele milieu terechtkomen en mensen of gezinnen met multiproblematiek door de bomen het bos niet meer zien. 

Preventie en vroegsignalering

Om risico's op het gebied van veiligheid te voorkomen, zijn preventie en actieve signalering van problemen cruciaal. Hierdoor kun je: 

  • de woon- en leefsituatie van inwoners verbeteren;
  • overlast voor de omgeving voorkomen;
  • recidive verminderen;
  • toekomstperspectief bieden.

Belangrijk is dat professionals van de domeinen veiligheid en zorg goed met elkaar samenwerken. Sinds de decentralisaties hebben gemeenten hier zelf invloed op.  

Het CCV helpt

Twee mensen weten meer dan een. Vraag het CCV voor ondersteuning bij de uitdagingen die samenwerking op het snijvlak van veiligheid en zorg met zich meebrengen.

Of wil je even van gedachten wisselen, heb je specifieke informatie nodig of zoek je concrete hulp in de ondersteuning? Neem contact op met ons.

Meer weten?

Wil je meer weten? Dan horen we graag van je. Neem contact op met CCV-adviseur Leonie Aarsen: Leonie.Aarsen@hetccv.nl, 06 27 067 400.