Product toegevoegd aan winkelmand

Veiligheid en zorg


Veiligheid en zorg

Hulpbehoevende en kwetsbare inwoners blijven steeds langer thuis wonen en burgers dienen zelfredzaam te zijn. Het zijn maatschappelijke ontwikkelingen die onvermijdelijk risico's met zich meebrengen, zowel op het gebied van zorg en welzijn als op het gebied van veiligheid. Zo kan het voorkomen dat personen met verward gedrag (woon)overlast veroorzaken, jongeren afglijden richting criminaliteit, ex-gedetineerden weer in het criminele milieu terechtkomen en multiprobleemgezinnen door de bomen het bos niet meer zien. 

Preventie en vroegsignalering

Om risico's op het gebied van veiligheid te voorkomen, zijn preventie en vroegsignalering cruciaal. Hierdoor kan je: 

  • de woon- en leefsituatie van inwoners verbeteren
  • overlast voor de omgeving voorkomen
  • recidive voorkomen

Het is daarbij belangrijk dat professionals van de domeinen veiligheid en zorg goed met elkaar samenwerken. Sinds de decentralisaties hebben gemeenten dit zelf in de hand.  

Het CCV helpt

De verbinding tussen de domeinen veiligheid en zorg is echter nog niet in alle gemeenten op orde. Het CCV helpt gemeenten deze verbinding te leggen en te versterken:

  • Het CCV organiseert jaarlijks 2 intervisiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten vertellen ervaren gemeenten hoe zij tot interessante samenwerkingen op het gebied van veiligheid en zorg zijn gekomen. Ook komen landelijke trends en ontwikkelingen aan bod.
  • Beleidsmedewerkers sociaal domein en beleidsmedewerkers openbare orde en veiligheid kunnen de CCV-training 'Van wijk naar bestuur' volgen. Hoe pak je domeinoverstijgend werken in de praktijk aan en wat levert het op? Tijdens de training zet het CCV samen de eerste stappen om de verbinding tussen de domeinen veiligheid en zorg te versterken. 
  • Voor de meer ervaren gemeenten organiseert het CCV 3 keer per jaar een kenniskring. In de kenniskring wordt kennis gedeeld, worden gemeenten met elkaar verbonden en worden trends, landelijke ontwikkelingen en vernieuwende aanpakken behandeld. De kenniskring bestaat uit een vaste groep deelnemers.
  • Naar aanleiding van de succesvolle inzet van wijk-GGD’ers in de gemeente Vught, rolt het CCV deze werkwijze landelijk uit in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het doel van de uitrol is de landelijke toepassing van verbinding tussen zorg en veiligheid op het gebied van kwetsbare personen.

Vragen

Heb je een vraag over het verbinden van de domeinen veiligheid en zorg? Het CCV helpt je graag verder. Neem hiervoor contact op met CCV-adviseur Leonie Aarsen, 06 27 067 400.