Ga naar de inhoud

Wat vraagt complexe problematiek van lokaal samenwerken?

Mensen reiken met handen naar elkaar. Ter illustratie van het CCV-dossier Veiligheid en zorg.

De roep om passende hulp en ondersteuning voor mensen met complexe problematiek blijft onverminderd groot. Zorg- en veiligheidspartners hebben elkaar nodig. Hoe bieden gemeenten het hoofd aan deze problematiek die steeds complexer lijkt? Op sociaalweb.nl pleiten CCV-adviseurs Leonie Aarsen en Nicole Langeveld voor een nieuwe modus operandi.

Iedere gemeente heeft inwoners die op meerdere leefgebieden problemen hebben. Ontwikkelingen als de energiecrisis maken hun situatie niet gemakkelijker. Geldzorgen kunnen bijvoorbeeld leiden tot mentale problematiek, met een verhoogd risico op agressie, huiselijk geweld en drank- en drugsmisbruik als gevolg. Kwetsbare mensen zijn bovendien gevoeliger om betrokken te raken bij (verschillende vormen van) criminaliteit; als dader of als slachtoffer.  

Complexe uitdagingen

Het zijn dus complexe uitdagingen op het snijvlak van zorg en veiligheid. Deze problemen zijn veranderlijk, onzeker, tegenstrijdig, risicovol en afhankelijk/samenhangend. Ze gaan lastig samen met de manier waarop gemeenten werken. Gemeenten zijn van oudsher meer gewend om standaardvoorzieningen voor veelvoorkomende problemen te bieden. Terwijl het in complexe situaties juist gaat om het leveren van maatwerk die past bij de leefsituatie van inwoners. Iedereen heeft de mond vol van het zoeken van aansluiting bij de leefwereld van bewoners, maar in de praktijk blijkt dat makkelijker gezegd dan gedaan. Aarsen en Langeveld pleiten dan ook in dit artikel voor een nieuwe manier van werken bij deze groeiende complexiteit.

Lees het hele artikel op sociaalweb.nl

Wil je als gemeente in je lokale of regionale netwerk graag samenwerken op het snijvlak van veiligheid en zorg, maar trekt de waan van de dag teveel aan jullie jas? Of misschien kan de samenwerking wel een positieve boost gebruiken? Kijk dan eens naar de introductietraining veiligheid en zorg.