Ga naar de inhoud

Supporter krijgt gebiedsverbod en meldplicht

De burgemeester van Amsterdam legde een voetbalsupporter een gebiedsverbod op en een meldplicht. Deze uitspraak geeft een goed voorbeeld van wanneer een meldplicht en groepsverbod kunnen worden opgelegd in het geval van voetbal gerelateerde verstoringen van de openbare orde.

Optocht met fakkels Ter illustratie van het CCV-dossier Wet mbveo.

Kenmerken

  • Gebiedsverbod
  • Meldplicht

Welke ordeverstoring vond plaats?

Een voetbalsupporter met een actieve rol in de harde kern van Ajax was betrokken bij 6 overlastgevende incidenten tijdens wedstrijden van Ajax. Daarnaast behoorde hij tot de Top600. Dat is een lijst met personen waar de gemeente Amsterdam extra aandacht aan besteedt  omdat zij onder meer overlast veroorzaken en High Impact Crimes plegen (waaronder inbraak, straatroof, overval). 

Welke maatregel legde de burgemeester op?

De burgemeester van Amsterdam legde een gebiedsverbod op rond de Arena. Het gebiedsverbod gold voor 90 speeldagen van Ajax binnen een periode van 18 maanden. Daarnaast legde de burgemeester een meldplicht op. Dit hield in dat de supporter zich op de speeldagen van Ajax moest melden op het politiebureau.

Wat besloot de rechter?

De rechter wees het verzoek van de supporter om het gebiedsverbod en de meldplicht te schorsen, af. Hij oordeelde dat de burgemeester bevoegd was een gebiedsverbod en meldplicht op te leggen. Het was voldoende aannemelijk dat de supporter de openbare orde had verstoord en dat er ernstige vrees voor herhaling bestond. De supporter was namelijk betrokken geweest bij 6 incidenten tijdens voetbalwedstrijden van Ajax. Het feit dat 4 van de 6 incidenten zich niet in Amsterdam afspeelden, maakte dit niet anders. Want het is niet noodzakelijk dat de ordeverstoringen in een gemeente plaatsvinden. Het gaat erom dat de ordeverstoringen plaatsvonden tijdens de speeldagen van Ajax. Daarnaast voldeed het besluit van de burgemeester aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. De supporter had meerdere overlastgevende gedragingen gepleegd. Hij was ook vaak aangesproken op zijn gedrag, maar had dit niet verbeterd. Hierdoor mocht de burgemeester het belang van de openbare orde zwaarder wegen dan het belang van de supporter om zich vrij te kunnen bewegen.

Wat leert deze uitspraak ons?

Deze uitspraak geeft een goed voorbeeld van wanneer een meldplicht en groepsverbod kunnen worden opgelegd in het geval van voetbal gerelateerde verstoringen van de openbare orde.  De uitspraak toont dat de burgemeester ook incidenten mag betrekken die zich niet in zijn gemeente afspeelden. Het gaat erom of de openbare ordeverstoringen plaatsvonden op speeldagen van de voetbalclub.

Meer informatie over deze zaak: ECLI:NL:RBAMS:2020:1774