Ga naar de inhoud

Predikers krijgen gebiedsverbod en spreekverbod door ordeverstoringen in het buitenland

De burgemeester van Eindhoven legde zeven islamitische predikers een gebiedsverbod op. Uit deze uitspraak wordt duidelijk dat ook openbare orde verstoringen in het buitenland mogen worden betrokken bij het opleggen van het gebiedsverbod.

Optocht met fakkels Ter illustratie van het CCV-dossier Wet mbveo.

Kenmerken

  • Antisemitische, antihomoseksuele en anti-sjiitische uitlatingen
  • Gebiedsverbod

Welke ordeverstoring vond plaats?

Zeven islamitische predikers waren uitgenodigd om op een conferentie in een moskee in Eindhoven te spreken. De burgemeester werd in verband met een bedreiging van de openbare orde voor deze sprekers gewaarschuwd door de Immigratie-en Naturalisatiedienst. In het verleden deden deze predikers onder andere antisemitische, antihomoseksuele en anti-sjiitische uitlatingen. Daarnaast verheerlijkten ze de gewelddadige jihadstrijd. Ten slotte had een van de gastsprekers in Syrië jihadistische gevechtshandelingen verricht.

Welke maatregel legde de burgemeester op?

De burgemeester van Eindhoven legde een gebiedsverbod op voor de moskee en het gebied daaromheen op grond van artikel 172a Gemeentewet. Daarnaast verbood de burgemeester de islamitische mannen te spreken op de conferentie op grond van artikel 172 lid 2 Gemeentewet.

Wat besloot de rechter?

De rechter oordeelde dat aan de vereisten van artikel 172a Gemeentewet was voldaan. De gastsprekers hadden de openbare orde ernstig verstoord in het buitenland. Volgens de rechter mochten ook zulke gedragingen aan het bevel uit artikel 172a Gemeentewet ten grondslag liggen. Daarnaast mocht de burgemeester ook een gebiedsverbod opleggen op grond van art. 172 lid 3 Gemeentewet.

Wat leert deze uitspraak ons?

Uit deze uitspraak wordt duidelijk dat ook openbare orde verstoringen uit het buitenland mogen worden betrokken bij het opleggen van het gebiedsverbod.

Meer informatie over deze zaak: ECLI:NL:RBOBR:2015:7607