Ga naar de inhoud

Gebiedsverbod mag worden opgelegd aan lid overlastgevende groep

De burgemeester van Amsterdam legde een lid van de overlastgevende Azealagroep een gebiedsverbod op voor drie maanden. De uitspraak toont aan dat de burgemeester bevoegd is een gebiedsverbod op te leggen aan een persoon die deel uitmaakt van een overlastgevende groep.

Optocht met fakkels Ter illustratie van het CCV-dossier Wet mbveo.

Kenmerken

  • Overlast door jongeren
  • Drugsgerelateerde overlast
  • Gewelddadigheden
  • Diefstal
  • Achterlaten zwerfafval
  • Gebiedsverbod

Welke ordeverstoring vond plaats?

Een man maakte deel uit van de Azealagroep in Amsterdam. Volgens de burgemeester veroorzaakte deze groep structureel overlast. De overlast bestond onder meer uit straathandel, dealen en ronselen, schreeuwen, intimidatie, hardrijden en toeteren met auto’s en het achterlaten van afval. Tegen de man was aangifte gedaan voor mishandeling, intimidatie en diefstal.

Welke maatregel legde de burgemeester op?

De burgemeester van Amsterdam legde de man een gebiedsverbod op voor drie maanden op grond van artikel 172a Gemeentewet. Het gebiedsverbod gold voor een buurt in Amsterdam. Twee andere leden van de Azaleagroep kregen ook een gebiedsverbod opgelegd.

Wat besloot de rechter?

De man had de rechter verzocht om het gebiedsverbod te schorsen. Dat wees de rechter af. Uit het dossier van de burgemeester was volgens de rechter voldoende vast komen te staan dat de man deel uitmaakte van een groep die herhaaldelijk de openbare orde verstoorde. In het dossier waren onder andere processen-verbaal van de politie en mutaties van straatcoaches opgenomen. Het ging erom of duidelijk was door welke gedragingen en op welke tijdstippen en plaatsen de man groepsgewijs en herhaaldelijk de openbare orde had verstoord. Daarvan was volgens de rechter sprake. Het feit dat de mutaties niet waren opgemaakt door een opsporingsambtenaar bleek niet relevant. Daarnaast oordeelde de rechter dat de burgemeester zich voldoende had ingespannen om eerst andere wegen te zoeken om de rust in de buurt te herstellen. De burgemeester mocht het belang van de buurt zwaarder laten wegen dan het belang van de man.

Wat leert deze uitspraak ons?

Deze uitspraak toont aan dat de burgemeester bevoegd is een gebiedsverbod op te leggen aan een persoon die deel uitmaakt van een overlastgevende groep. Het is belangrijk dat uit het dossier duidelijk wordt wat het orde verstorende gedrag inhoudt. Het is niet noodzakelijk dat de dossierstukken door een opsporingsambtenaar zijn opgesteld. Het gaat er namelijk om of uit het dossier duidelijk wordt door welke gedragingen en op welke tijdstippen en plaatsen de persoon groepsgewijs herhaaldelijk de openbare orde heeft verstoord.

Meer informatie over deze zaak: ECLI:NL:RBAMS:2019:8491