Ga naar de inhoud

Gebiedsverbod kan ook worden opgelegd ten aanzien van een woning

De burgemeester van Woerden legde een gebiedsverbod op aan een man en zijn zoon. Deze uitspraak toont aan dat het gebiedsverbod ook kan worden opgelegd als het om een woning gaat.

Optocht met fakkels Ter illustratie van het CCV-dossier Wet mbveo.

Kenmerken

  • Bedreiging
  • Gebiedsverbod

Welke ordeverstoring vond plaats?

Een man had onenigheid met zijn zoon over het gebruik en eigendom van een woonwagen. Deze onenigheid leidde volgens de burgemeester van Woerden tot een verstoring van de openbare orde. Zo had de man zijn zoon bedreigd met de dood en had hij een hoogoplopend conflict met een wijkagent. Daarnaast bedreigde hij een medewerker van de woningstichting.

Welke maatregel legde de burgemeester op?

De burgemeester legde een gebiedsverbod op aan de man en aan zijn zoon voor drie maanden met toepassing van artikel 172a Gemeentewet. Het gebiedsverbod omvatte het gebied waar de woonwagen staat.

Wat besloot de rechter?

De burgemeester maakte voldoende aannemelijk dat er sprake was van individuele, ernstige en herhaaldelijke verstoring van de openbare orde. Volgens de rechter mocht de burgemeester de doodsbedreigingen terecht als ernstige verstoring van de openbare orde kwalificeren. Daarnaast was er gegronde vrees voor verdere verstoring van de openbare orde. Dit bleek volgens de rechter onder andere uit het aanhoudende conflict over de eigendom van de woonwagen en de bedreigingen die over en weer werden geuit. De man voerde aan dat het verbod inbreuk maakte op het huisrecht uit artikel 8 EVRM. Volgens de rechter was dit niet het geval. Het privéleven van de man speelde zich namelijk niet in de woonwagen af. Dat de man weer in de woonwagen wilde gaan wonen, dat de woonwagen weer bewoonbaar was, dat hij waarschijnlijk de eigenaar was en dat hij de huur van de standplaats betaalde, was volgens de rechter onvoldoende voor een beroep op artikel 8 EVRM.

Wat leert deze uitspraak ons?

Deze uitspraak toont aan dat het gebiedsverbod ook kan worden opgelegd als het om een woning gaat. Het besluit raakt dan wel aan artikel 8 EVRM. De burgemeester zal daarom goed moeten motiveren waarom het gebiedsverbod noodzakelijk is.

Meer informatie over deze zaak ECLI:NL:RBMNE:2018:2287