Ga naar de inhoud

Gebieds-en contactverbod voor mishandeling

Een verdachte van mishandeling kreeg een gebiedsverbod en een contactverbod voor de duur van 90 dagen. Deze uitspraak toont aan dat de officier van justitie zowel een gebiedsverbod als een contactverbod kan opleggen.

Optocht met fakkels Ter illustratie van het CCV-dossier Wet mbveo.

Kenmerken

  • Gebiedsverbod
  • Contactverbod
  • Belastend gedrag tegen personen
  • Mishandeling

Van welk strafbaar feit werd verdachte verdacht?

Een man werd verdacht van mishandeling van een vrouw. Ook stonden er nog andere meldingen van mishandeling op zijn naam.

Welke gedragsaanwijzing legde de officier van justitie op?

De gedragsaanwijzing bestond uit een gebiedsverbod en een contactverbod voor de duur van 90 dagen.

Wat besloot de rechter?

De rechter oordeelde dat was voldaan aan de wettelijke voorwaarden van artikel 509hh Sv. Er bestond inderdaad vrees voor ernstig belastend gedrag van de man tegenover de vrouw. Het bewijs ontleende de rechter onder andere aan processen-verbaal van de aangifte en uit het getuigenverhoor. Ook vond de rechter de gedragsaanwijzing niet disproportioneel. De man werd namelijk ook nog verdacht van andere mishandelingen. Het beroep was daarom ongegrond.

Wat leert deze uitspraak ons?

Deze uitspraak toont aan dat de officier van justitie zowel een gebiedsverbod als een contactverbod kan opleggen.

Meer informatie over deze zaak: ECLI:NL:RBAMS:2019:7205