Ga naar de inhoud

Contactverbod mogelijk bij andere zeer ernstige misdrijven

Ook in combinatie met zeer ernstige andere misdrijven kan een contactverbod worden opgelegd.

Optocht met fakkels Ter illustratie van het CCV-dossier Wet mbveo.

Kenmerken

  • Rechterlijke macht
  • Woning/gebouw
  • Mishandeling
  • Meldplicht
  • Contactverbod
  • Aanwijzing tot hulpverlening

Wat was de overtreding?

De verdachte werd verdacht van een poging tot doodslag, een poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan het slachtoffer, mishandeling en verkrachting van het slachtoffer.

Welke maatregel werd opgelegd?

De rechter sprak de verdachte vrij voor poging tot doodslag. Hij achtte wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich schuldig had gemaakt aan een poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan het slachtoffer en mishandeling en verkrachting van het slachtoffer. De rechter legde de verdachte een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op van 30 maanden voor de verkrachting. Een deel van de gevangenisstraf werd voorwaardelijk opgelegd.

De voorwaarden aan de straf waren een meldplicht voor de verdachte en behandeling in een GGZ-kliniek. Ook kreeg de verdachte een contactverbod opgelegd zoals bedoeld in artikel 38v van het Wetboek van Strafrecht. Het contactverbod hield in dat de verdachte geen contact mocht opnemen met het slachtoffer. Deze maatregel werd opgelegd voor de duur van 3 jaar.

Wat kunnen we van deze uitspraak leren?

Ook in combinatie met zeer ernstige andere misdrijven kan een contactverbod worden opgelegd. In deze zaak deed de rechter dit voornamelijk om rekening te houden met het slachtoffer. De rechter wilde het slachtoffer in bescherming nemen. Met het contactverbod hoopte de rechter dat het slachtoffer met rust gelaten zou worden, ook als zij zelf contact zou willen opnemen met verdachte. Het is aan de verdachte om er actief voor te zorgen dat het slachtoffer met rust wordt gelaten.

Meer informatie over deze zaak: ECLI:NL:RBMNE:2022:562