Ga naar de inhoud

Burgemeester moet belangen overlastgever afwegen bij gebiedsverbod

De burgemeester van Eindhoven legde een gebiedsverbod op voor drie maanden. De rechter vond dat de burgemeester goed gemotiveerd had waarom hij vreesde voor verdere verstoring van de openbare orde.

Optocht met fakkels Ter illustratie van het CCV-dossier Wet mbveo.

Kenmerken

  • Gewelddadigheden
  • Drugsgerelateerde feiten
  • Gebiedsverbod

Welke ordeverstoring vond plaats?

Een man uit Eindhoven was volgens de burgemeester bij verschillende incidenten betrokken geweest. Het ging om een beschieting vanuit een auto, bedreiging met zware mishandeling, beroving met geweld samen met twee andere personen, samenscholen en het aanbieden van drugs, het in bezit hebben van tien bolletjes cocaïne en zich in een groep bevinden die verantwoordelijk was voor een schietpartij tijdens het evenement ‘Glazen Huis’ in Eindhoven.

Welke maatregel legde de burgemeester op?

De burgemeester van Eindhoven legde een gebiedsverbod op voor drie maanden. De burgemeester paste artikel 172a Gemeentewet toe.

Wat besloot de rechter?

De rechter oordeelde dat de burgemeester bevoegd was om een gebiedsverbod op te leggen. De burgemeester legde het gebiedsverbod op voor gedragingen in het verleden, het gedrag van de man toen hij vast zat en het gedrag dat de man op dat moment vertoonde. Ook maakte de man deel uit van een groep die veel problemen veroorzaakte. De rechter vond dat de burgemeester goed gemotiveerd had waarom hij vreesde voor verdere verstoring van de openbare orde. Tijdens gesprekken met de politie zei de man dat hij ‘lak had’ aan het gebiedsverbod dat zou worden opgelegd en dat hij mensen die problemen met hem hebben zelf zou opzoeken. De rechter vond dat de burgemeester deze uitingen terecht meewoog in zijn besluit. Daarnaast was volgens de rechter niet sprake van een disproportionele maatregel. De man woonde namelijk niet in het aangewezen gebied en had er geen familie wonen. Daarnaast kon de man een ontheffing vragen van het gebiedsverbod, wanneer hij in het gebied moest komen om te solliciteren.

Wat leert deze uitspraak ons?

Deze uitspraak toont aan dat de rechter bij de beoordeling van het besluit naar verschillende onderdelen kijkt. Hij kijkt naar het bewijs voor verstoring (bijvoorbeeld processen-verbaal). Ook kijkt hij of de burgemeester goed uitlegt waarom het besluit is genomen. Tot slot is het belangrijk dat de burgemeester een belangenafweging maakt. 

Meer informatie over deze zaak: ECLI:NL:RBOBR:2015:3231