Ga naar de inhoud

In aanmerking komen voor erkenning? Vul dan als coördinator buurtbemiddeling de vragenlijst kwaliteitstoets organisatie buurtbemiddeling in. De ingevulde lijst met gevraagde documenten stuurt je (bij voorkeur) per e-mail naar Karin Huiskamp of per post naar het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, t.a.v. Karin Huiskamp, Postbus 14069, 3508 SC Utrecht.

Binnen zes weken ontvang je in principe bericht over jouw aanvraag.

Lees ook de toelichting bij de vragenlijst.