Ga naar de inhoud

Pilot multi-channelaanpak digitale preventie helpdesk

In Limburg wil men inwoners en (kleine) ondernemers bewuster maken van de digitale risico’s en hulp bieden bij het vergroten van de eigen weerbaarheid.

Persoon scrollt door mobiele telefoon. Ter illustratie van het CCV-dossier cybercrime.

Initiatiefnemer: PVO Limburg en Expertisecentrum Cyberweerbaarheid Limburg
Doelgroep: Ondernemers
Type cybercrime: Meest voorkomende cybercrime
Type aanpak: Preventief
Aanpak gericht op: Slachtoffer

Bewuster en weerbaarder maken van ondernemers over cybercrime, door het opzetten van een helpdesk met it-studenten, lokale campagnes en het monitoren van de effecten van deze aanpak. Dat is het doel van PVO Limburg en Expertisecentrum Cyberweerbaarheid Limburg.

Omschrijving project

In Limburg wil men inwoners en (kleine) ondernemers bewuster maken van de digitale risico’s en hulp bieden bij het vergroten van de eigen weerbaarheid. Dit wordt gedaan door 3 onderdelen:

  1. Het vormgeven en inrichten van een helpdesk die bemenst wordt door it-studenten
  2. Lokale campagne om het bewustzijn van inwoners over digitale veiligheid te vergroten
  3. Monitoring van de effecten van deze aanpak.

Meer informatie

De pilot is afgerond en het project wordt overgedragen naar andere gemeenten binnen de provincie, zodat er meer traffic komt bij de helpdesk en er meer geïnvesteerd kan worden in publiciteit over het project. Heb je vragen, lees de factsheet (pdf) of neem contact op met Jeroen Duijsens, van PVO Limburg: jeroen@duijsens.org.

Logo van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime

Dit is een project dat behoort bij de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime