Ga naar de inhoud

Internetveiligheid – Risk Factory Nederland

Voorlichting over internetveiligheid, gericht op het primaire onderwijs (groep 8)

Persoon scrollt door mobiele telefoon. Ter illustratie van het CCV-dossier cybercrime.

Initiatiefnemer: Veiligheidsregio Twente
Doelgroep: Jongeren
Type cybercrime: Internetveiligheid, cyberpesten
Type aanpak: Preventief
Aanpak gericht op: Slachtoffers

Risk Factory is een interactief veiligheidseducatiecentrum. De activiteiten zijn met name gericht op het primaire onderwijs (groep 8). De kinderen komen in een veilige omgeving in aanraking met risico’s passend bij hun leefwereld. Zij leren hoe ze hiermee om moeten gaan. Dit doen zij door meerdere scenario’s te doorlopen. Denk aan ondermijning, brandveiligheid, sexting, verkeersveiligheid, melden van incidenten (112) en internetveiligheid.

Omschrijving project

Het project maakt gebruik van een internetscenario dat aansluit op het programma HackShield. Dit is een game die kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud weerbaar maakt tegen cybercriminaliteit. Via deze game worden kinderen opgeleid tot Cyber Agents die zichzelf en hun omgeving kunnen beschermen tegen online gevaar. Door de levels te spelen leren de kinderen over veel belangrijke cybersecurity onderwerpen. Daarnaast kunnen zij ook hun vader, moeder, opa en/of oma helpen.

Met dit project wordt een scenario speciaal ontwikkeld voor de Risk Factory en is dus alleen te spelen voor bezoekers van de Risk Factories. Het scenario gaat in op een drietal zaken: het veilig aanmaken van een profiel, hoe om te gaan met vriendschapsverzoeken en cyberpesten.

De Risk Factory levert een belangrijke bijdrage aan het voorbereiden van kinderen op mogelijke onveilige situaties in de eigen omgeving. De lesprogramma’s hebben een structureel karakter. De groepen 8 worden gedurende het gehele schooljaar ontvangen in de Risk Factories.

Meer informatie

Logo van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime

Dit is een project dat behoort bij de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime