Ga naar de inhoud

Maatregelen tegen ordeverstoringen

Als burgemeester kun je verschillende maatregelen tegen ordeverstoringen treffen. Je vind ze op deze pagina.

Foto van zes mensen die bezig zijn met hun mobiele telefoon. Ter illustratie van het CCV-dossier Online ordeverstoringen.

Wanneer op straat ordeverstoringen plaatsvinden, kunnen burgemeesters maatregelen treffen om de veiligheid en orde te herstellen. De burgemeester heeft echter niet zomaar bevoegdheden om ook online in te grijpen.  Welke maatregel ingezet kan worden, hangt af van het type inhoud dat geplaatst wordt. In onderstaande schema staat kort per vorm welke interventies ingezet kunnen worden.

VormRechtsbasis om op te tredenMaatregelen
Illegale contentWetboek van strafrechtVerwijdering, vervolging
Onrechtmatige contentBurgerlijk Wetboek; Algemene Verordening GegevensbeschermingVerwijdering, schadevergoeding/boete
Ongewenste contentGeenO.a. feiten natrekken, counterspeech*
Bron: Beleidsreactie (bijlage 2) Voorziening verzoeken tot snelle verwijdering onrechtmatige online content (2021)

tactiek om haatdragende taal of verkeerde informatie tegen te gaan door een alternatief verhaal te presenteren in plaats van met censuur van de beledigende toespraak.

Verwijderen onrechtmatige content

Onrechtmatige online content is informatie, door mensen op het internet geplaatst, die in strijd is met het recht, vanwege de schadelijke gevolgen ervan en/of omdat de belangen van anderen daardoor op ernstige wijze worden aangetast. Hierbij moet, bijvoorbeeld, gedacht worden aan bedreigingen, privacy-inbreuken of wraakporno.

Het rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) biedt inzicht in de juridische en praktische haalbaarheid van een voorziening voor de verwijdering van onrechtmatige online content die mensen persoonlijk raakt.

Lees nu het rapport ‘Aanpak in kaart’ van NHL-Stenden Hogeschool over online signalering en interventies van gemeenten bij online aangejaagde ordeverstoringen. Noord Holland Samen Veili­­g heeft mede op basis hiervan een interventiekaart ontwikkeld die gemeenten direct kunnen toepassen.

Onderzoek

Wet inzake digitale diensten (Digital Services Act) 

Voor het eerst komen er gemeenschappelijke regels voor de verplichtingen en verantwoordingsplicht van digitale intermediairs in de hele EU. Dat zorgt voor nieuwe mogelijkheden om digitale diensten over de grenzen heen aan te bieden en biedt alle gebruikers, waar ze ook wonen, een even goede bescherming.

Op de officiele website van de Europese Unie staat meer informatie over de wet inzake digitale diensten (Digital Services Act). Wat zijn de nieuwe verplichtingen? Welke providers vallen hieronder? Et cetera.

Gerelateerd