Ga naar de inhoud

Juridische werkgroep online aangejaagde ordeverstoringen

In de juridische werkgroep nemen experts deel om dieper in te gaan op juridische vraagstukken rond online aangejaagde ordeverstoringen.

Foto van zes mensen die bezig zijn met hun mobiele telefoon. Ter illustratie van het CCV-dossier Online ordeverstoringen.

Aan de juridische werkgroep nemen juridisch experts van onder andere gemeenten, politie, overheden en universiteiten deel om dieper in te gaan op juridische vraagstukken rond online aangejaagde ordeverstoringen. Met het doel om gemeenten onderling te verbinden en te ondersteunen bij online aangejaagde ordeverstoringen. Deze experts hebben specifieke kennis van strafrechtelijke, bestuurlijke of civiele maatregelen rondom het thema online aangejaagde ordeverstoringen. Aan de hand van een casus brainstormen de deelnemers een paar keer per jaar over de juridische mogelijkheden die gemeenten tot hun beschikking hebben. De inzet van verschillende dwangsommen, noodverordeningen en andere juridische maatregelen komen daarbij aan bod. Ook bespreken ze op welke wijze een gemeente de wet op een juiste en behulpzame wijze kan toepassen. 

Organisatie

Deze juridische werkgroep wordt georganiseerd door het CCV en het Project Online Content Moderatie (PrOCoM). PrOCoM is het afgelopen jaar gestart en heeft als doel een publiek-privaat kader te bieden. Binnen dit kader kunnen burgers, overheid en de internetsector effectief handelen bij onlinemateriaal dat strafbaar is, schade toebrengt of maatschappelijk ongewenste effecten met zich meebrengt. Heb je vragen over de juridische werkgroep online aangejaagde ordeverstoringen? Neem dan contant op met CCV-adviseur Siènne Stoker, sienne.stoker@hetccv.nl of 06 119 21 363.