Ga naar de inhoud

Aanwijzingsbesluiten en het waarmerken van in- en verkoopregisters

Foto van een dief die een fiets steelt. Ter illustratie van het CCV-dossier Heling.

Aanwijzingsbesluit

Het aanwijzingsbesluit voor DOR is een (politiek) besluit van de burgemeester. De burgemeester maakt bekend dat hij/zij het digitale in- en verkoopregister heeft aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en of verkoop van gebruikte en ongeregelde goederen. Het DOR is voorzien van een technisch waarmerk.

Voorbeelden aanwijzingsbesluiten: