Ga naar de inhoud

Samenwerking

Hoe pak je samen autokraak aan?

Dief slaat raam in van auto.

In de onderstaande tabel vind je de specifieke maatregelen die binnen de categorie ‘samenwerken’ beschikbaar zijn. Bij de keuze voor een specifieke maatregel moet je ervan uitgaan dat een mix van maatregelen, oftewel een integrale aanpak, het meest effectief is.

Hoe het werkt:Werkt als…Overwegingen:
Vergroten van beschikbare hulpmiddelen om het probleem aan te pakken.publieke en private partijen elkaars belangen begrijpen en delen.Goede samenwerking vraagt tijd en moeite om te onderhouden.

Goede samenwerking heeft de volgende voordelen: 

 • Snelle en directe communicatie tussen ondernemers, gemeente, politie, bewoners en andere partijen. Gemeenschappelijke belangen worden eerder gedeeld.
 • Informatie-uitwisseling is optimaal.
 • Betere analyse van de problematiek.
 • Samenwerking vergroot de beschikbare middelen om het probleem aan te pakken.
 • Duidelijker wordt wie de eventuele probleemeigenaar is.
 • Eventueel schaalvoordeel bij de ‘inkoop’ van veiligheidsmaatregelen. 

Voorbeelden

 • Aanpak diefstal kentekenplaten: popnagelactie
 • Samenwerkingspartners: gemeente, politie, winkelcentra, garages en pompstations, herstelbedrijven, middelbaar onderwijs, parkeerbeheerders, auto eigenaren

De kentekenplaten vastmaken met popnagels gebeurt tijdens een popnagelactie. Popnagelen voorkomt dat kentekenplaten snel en makkelijk kunnen worden gestolen.

Criminelen stelen kentekenplaten om die op hun eigen auto te bevestigen. Zo kunnen zij tanken zonder te betalen of de auto gebruiken als vluchtauto na een misdrijf. Diefstal van een kentekenplaat registreert de politie als diefstal af/uit auto en draagt daarmee bij aan het totaal aantal autokraken.

Meestal is de popnagelactie een gezamenlijke actie van bijvoorbeeld pomphouders, garagehouders, technische scholen (VMBO/MBO), autoruitherstelbedrijven en een winkeliersvereniging als de parkeerplekken zich in de buurt van een winkelcentrum bevinden. Bestuurder die ervoor kiezen hun kentekenplaten te laten bevestigen, ontvangen meestal een informatiepakket met preventieadviezen over autokraak.

 • Samenwerkingspartners: Politie (meldkamer), buurtbewoners, gemeente, private partijen.

De opsporing van daders van autokraak krijgt een impuls door het opsporingsgericht inzetten van Burgernet. Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen.

Voor Burgernet wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. De centralist van de meldkamer van de politie start na een melding een Burgernetactie op. Dit gebeurt op basis van een goed signalement. Burgernetdeelnemers krijgen een tekstbericht per SMS met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Dit versterkt de pakkans op heterdaad (heterdaadkracht).

 • Samenwerkingspartners: Politie, gemeente (wijkcoördinator), hondenbezitters, vrijwilligers, buurtbewoners

Hondenbezitters laten een aantal keer per dat hun hond uit. Zij kennen de omgeving goed. Wanneer er iets anders is dan normaal, zijn hondenbezitters bij uitstek de mensen die dit opvalt. Bijvoorbeeld personen op locaties waar nooit iemand staat op die tijd. Zij zijn dan ook uitstekende extra oren en ogen in het gebied.

In een aantal gemeenten werken hondenbezitters samen met de politie bij de aanpak van criminaliteit. Meestal wordt een informatieavond georganiseerd om hondenbezitters op de hoogte te brengen. Het is belangrijk duidelijke afspraken te maken tussen politie, gemeente en hondenbezitters over hun inzet. Het is niet de bedoeling dat hondenbezitters zichzelf in gevaar brengen, door op verdachte personen af te stappen. Wel is het een uitgelezen kans om hondenbezitters (en alle inwoners) duidelijk te maken dat bij verdachte situatie 112 gebeld mag worden. Hierdoor is de kans op een heterdaad vele malen groter. Bij een niet direct verdachte situatie kan  0900-8844 worden gebeld.

 • Samenwerkingspartners: gemeente (oa beheer openbare ruimte), beheerder parkeerterrein, politie (wijkagent), bewoners, bewonersvereniging, buurtvereniging, vereniging van eigenaren, ondernemers winkelcentra, ondernemers op bedrijventerrein, vastgoedbeheer.

Breng de omgeving goed in kaart wordt zodat alle belanghebbenden weten waar de hotspots zich bevinden. Dit helpt in de samenwerking maar ook in het effectief aanpakken van autokraak. De politie brengt met aangiftes deze hotspots en hottimes in beeld.

Een gezamenlijke schouw biedt duidelijkheid en geeft inzicht geven in het lokale probleem en wie de eigenaar is van het probleem. Om te controleren of parkeergelegenheden in de gemeente veilig zijn of veilig blijven, is regelmatig een schouw houden aanbevolen.

Tijdens een schouw bekijken betrokken partijen samen een locatie om te zien of deze aan de veiligheidseisen voldoet en welke veiligheidsproblemen zich voordoen. Vervolgens worden afspraken gemaakt wie welke werkzaamheden voor zijn of haar rekening neemt.

Meer informatie:

 • Samenwerkingspartners: gemeente, politie, brandweer, ondernemers winkelgebied, ondernemers bedrijventerrein, vastgoedbeheer.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen verbetert op een gestructureerde manier de veiligheid van winkelgebieden (KVO-W) en bedrijventerreinen (KVO-B). Ondernemers in winkelgebieden en bedrijventerreinen kunnen het niet alleen. Gemeente, politie en brandweer ook niet.

Het KVO helpt de betrokken partijen gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. De veiligheidsproblemen worden in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen. Indien gewenst met gratis begeleiding van een KVO-adviseur van het CCV (voor winkelgebieden) of MKB-Nederland (voor bedrijventerreinen).

Met maatregelen zoals (overval)preventietrainingen, betere openbare verlichting, georganiseerd toezicht en brandpreventie zorgen lokale partijen voor een schoon, goed onderhouden en veiligere omgeving. De uiteindelijke beloning is het KVO voor het hele winkelgebied of bedrijventerrein. De gezamenlijke aanpak van autokraak kan onderdeel zijn van een lokaal KVO.

Meer informatie:

KVO