Ga naar de inhoud

Toelichting maatregelen

Met de barrières of maatregelen kun je de problematiek op vakantieparken aanpakken.

Foto van een vakantiepark. Ter illustratie van het CCV-dossier Veilige vakantieparken.

Door in het overzicht van barrières aan de rechterkant een gerichte selectie te maken, verschijnen de meest relevante maatregelen. Niet alle maatregelen zijn 100% uitgekristalliseerd maar ze hebben volgens professionals zeker kans van slagen.

Zoeken

Je kunt een keuze maken uit de soort problematiek waar je mee te maken hebt, het type aanpak die je wil, de doelgroep van de aanpak en de grondslag van de maatregel(en), of een combinatie daarvan. Selecteer je een combinatie van opties, bijvoorbeeld maatregelen gericht op ondernemer én recreant, dan beperk je de resultaten. Je krijgt dan maatregelen gericht op beide doelgroepen.

Karakter en status

De maatregelen zijn verschillend van karakter en status. Het gaat om:

  • Reguliere werkzaamheden, deze gelden niet specifiek voor vakantieparken.  
  • Praktijkvoorbeelden: een niet reguliere werkzaamheid, specifiek voor een vakantiepark.
  • Pilot: een innovatieve interventie die al is uitgeprobeerd en de moeite waard om vaker toe te passen.
  • Kansrijke maatregel: een innovatieve interventie die nog niet is uitgeprobeerd, maar die kansrijk is en nog juridisch en beleidsmatig moet worden onderzocht.

Problematiek

Onder ‘problematiek’ kun je selecteren op: aanwezigheid van mensen die uit zicht willen blijven,  huisvesting van kwetsbare mensen en criminele activiteiten. Meer algemene problemen bijvoorbeeld over de kwaliteit van de onderneming en brandveiligheid, vind je onder het kopje ‘overig’.

Type aanpak

Onder ’type aanpak’ kun je 3 typen selecteren: vitaliseren, normaliseren en saneren.

  • Het vitaliseren van parken heeft tot doel om alles dat goed gaat toekomstbestendig te maken. Kleine onvolkomenheden worden weggenomen.
  • Het normaliseren van parken heeft tot doel om misstanden weg te nemen en de norm opnieuw te stellen.
  • Parken die niet meer rendabel zijn en waar de problematiek ernstig is, moeten worden gesaneerd.