Ga naar de inhoud

Interventies gezin

Op deze pagina vind je interventies gericht op de jongere als individu en als onderdeel van het gezin.

Op deze pagina vind je interventies gericht op de jongere als individu en als onderdeel van het gezin.

Credible messengers zijn professionals die geworteld zijn in de wijken. Zij kunnen tot jongeren die in de (drugs)criminaliteit zitten of daarin dreigen te belanden, doordringen en hen inspireren tot ander gedrag. Zij kennen de wereld van de straat en de wereld van het systeem. Zij kunnen een brug slaan naar wat nodig is (ook richting bestaande initiatieven en instanties) om positieve verandering te realiseren. Ook zijn zij een gids voor personen die in aanraking zijn of komen met drugshandel en -criminaliteit. Daardoor dragen zij bij aan het weerbaarder maken van de Amsterdamse wijken. Om de kennis en kracht van deze mensen te bundelen en te vergroten, hebben het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) en Stichting Your Lab  een netwerk opgezet. Zij voorzien in opleiding en coaching.

Eerder gaf bureau Beke aan dat projecten, zoals credible messengers op werkzame bestanddelen gestoeld zijn zo blijkt uit nationale en internationale literatuurstudies. De jury van de Hein Roethofprijs 2022 gaf ADAMAS een eervolle vermelding. Dit project legt een verbinding tussen de staat en de jongeren van de straat met zogenoemde credible messengers, rolmodellen vanuit de eigen omgeving. Het project is nog vrij pril, daardoor is er nog onvoldoende zicht op het effect, zegt de jury. De jury blijft dit project met veel interesse volgen

De straat op. Problemen signaleren. En dan erop af. In een notendop is dat hoe de Backbone Academy (BA) in Eindhoven werkt. De mensen achter deze organisatie ontfermen zich met hart en ziel over probleemjongeren in deze Brabantse stad. “Onze aanpak is uniek, omdat we niet zoveel nadenken, maar meteen gaan doen”, zo vat een Backbone Academy medewerker de koe bij de horens. Het écht contact maken met de jongeren: daar zit de kern in. De erop af-mentaliteit maakt de Backbone Academy een goed voorbeeld om jongeren preventief uit de criminaliteit te houden.

Meer over Backbone Academy

In het project Eervolle Uitweg ondersteunt het uitwegteam van het Actiecentrum Veiligheid en Zorg jongeren die uit de (drugs)criminaliteit willen stappen. Dit gebeurt onder voorwaarden. Motivatie is daarbij van groot belang. Het is de basis van het contact en leidend voor verdere inzet en ondersteuning van de jongere in kwestie. Daarnaast wordt in het project advies gegeven aan professionals over het uitstappen uit de drugscriminaliteit. Verder wordt gewerkt aan een kennisbank met relevante informatie over dit onderwerp

Jeugd- en jongerenwerk 3.0 biedt 60 jongeren een intensieve trajectbegeleiding met een persoonlijk ontwikkelingsplan. Doel is het versterken van een persoonsgerichte, preventieve aanpak en het bieden van kansen en perspectief aan jongeren.

Meer over Jeugd- en Jongerenwerk 3.0 en Prospect4Cash

De gemeente Tilburg kent sinds maart 2020 een integrale familieaanpak. De aanpak heeft als doel de overdracht van crimineel gedrag binnen families en gezinnen te voorkomen. Dat kan gaan om de overdracht van ouders op kinderen, maar ook de overdracht tussen broertjes en zusjes. De integrale familieaanpak vormt een cruciaal onderdeel in de strijd die de gemeente voert tegen ondermijnende criminaliteit. Het is een uitstapprogramma voor families en gezinnen die de criminaliteit vaarwel willen zeggen en een regulier bestaan willen opbouwen.

Meer over Integrale familieaanpak Tilburg

Arnhemse straatcoaches signaleren vroegtijdig en voorkomen situaties die tot overlast of criminaliteit kunnen leiden. De kern van het werk van de straatcoaches bestaat uit:

  • jongeren aanspreken
  • monitoren
  • de-escaleren
  • opschalen (richting politie)
  • doorverwijzen

Samen met verschillende partners onderneemt gemeente Utrecht actie om drugsdealers op heterdaad te betrappen. Daarna verstuurt de politie een sms-bom een bericht aan de contacten die in de telefoons staan van mensen die zijn  aangehouden. Deze mensen worden ervan verdacht dat ze drugs verkopen. In het sms-bericht worden de duistere kant van de drugswereld beschreven. Er staat ook in waar ontvangers terecht kunnen voor hulp bij verslaving.

Meer over SMS-bom

Politie, gemeente, Raad voor de Kinderbescherming, SAVE, Reclassering Nederland, het jongerenwerk, de jobcoach, buurtteam Jeugd&Gezin en de PGA-experts van Straatwaarde(n) en Aanpak Zuid komen 1 keer in de 2 weken bij elkaar. Onder regie van het Zorg- en Veiligheidshuis Utrecht bespreken zij de doorgroeiers in de drugscriminaliteit. Zij maken afspraken over de aanpak en wie heeft contact en onder welke voorwaarden.

Deze 10 jongeren met verschillende achtergronden komen uit de Utrechtse wijken Hoograven, Kanaleneiland en Rivierenwijk en groeien door in de drugscriminaliteit. Dit zijn jongeren met stevige crimineel gedrag, maar ook vaak veel persoonlijke ellende en weinig perspectief. Het doel is om deze jongens aan te pakken voor hun criminele activiteiten, maar ook perspectief te bieden als ze daar klaar voor zijn. Hiervoor is het nodig dat de mensen die aan tafel zitten de jongens kennen, contact met ze maken, weten waar ze mee bezig zijn, maar ook weten waarvan ze dromen. En dat partners uit zowel de zorg- als de veiligheidsketen intensief samenwerken.