Ga naar de inhoud

Verantwoording cijfers en werking van de Geldezel Tool

De Geldezel Tool geeft aan de hand van het aantal jongeren (leeftijd 15-25) in de gemeente, een indicatie over het aantal jongeren dat geldezel is geweest, het aantal jongeren dat is benaderd door geldezel recruiters, hoe deze jongeren zijn benaderd en het aantal geldezels dat hulp weet te vinden.

Een jongen neemt geld op bij en pinautomaat. Ter illustratie van het begrip Geldezel in het CCV-dossier Cybercrime.

De Geldezel Tool geeft aan de hand van het aantal jongeren (leeftijd 15-25) in de gemeente, een indicatie over het aantal jongeren dat geldezel is geweest, het aantal jongeren dat is benaderd door geldezel recruiters, hoe deze jongeren zijn benaderd en het aantal geldezels dat hulp weet te vinden.
Dit document gaat in op de totstandkoming van deze indicatie en de beperkingen hiervan.

Deze tool biedt – binnen de gegeven demografische cijfers – indicaties aan van:

  • Het aantal jongeren dat geldezel is geweest.
  • Het aantal jongeren dat direct is benaderd door geldezel recruiters.
  • Het aantal jongeren dat in aanraking is gekomen met een geldezeladvertentie op social media.
  • Het aantal jongeren dat een geldezel kent uit de directe omgeving.
  • Het aantal online benaderde jongeren.
  • Het aantal offline benaderde jongeren.
  • Het aantal jongeren dat zowel online als offline is benaderd.
  • Het aantal geldezels dat hulp weet te vinden.

Doel van de tool

Het doel van deze Geldezel Tool is niet om een accuraat beeld te vormen van het geldzelprobleem binnen een gemeente maar om een indicatie te geven van de urgentie van het probleem. Deze tool kan daarnaast gebruikt worden als basis van een veiligheidsanalyse van, bijvoorbeeld, een integraal veiligheidsplan.

Totstandkoming cijfers

De hieronder genoemde percentages voor de berekeningen komen uit het onderzoek ‘Money Mules and Cybercrime Involvement Mechanisms: Exploring the Experiences and Perceptions of Young People in the Netherlands’ (2023), zie kader. Aan de hand van deze percentages wordt er in combinatie met de ingevoerde demografische gegevens van de gemeente een beeld van onder andere de hoeveelheid geldezels afgegeven. Er is gekozen om de schatting te berekenen over de demografische gegevens in de categorie 15 tot 25 jaar, omdat deze informatie breed beschikbaar is.

 Leeftijd 15 tot 25 jaar
Aantal geldezels0,8%
Benaderd door recruiters8,4%
Geldezel advertentie tegengekomen op social media57,0%
Kent geldezel in directe omgeving3,7%
Online benaderd79,7%
Offline benaderd18,6%
Zowel online als offline benaderd4,4%
Weet de weg naar hulp10,9%


De tool kan worden aangepast wanneer er nieuwe cijfers worden gepubliceerd door de wetenschap, politie of de Veiligheidsmonitor. Het CCV zet zich in om een zo accuraat mogelijke schatting te geven van de huidige problematiek.

Toelichting onderzoek
Het doel van het onderzoek ‘Money Mules and Cybercrime Involvement Mechanisms: Exploring the Experiences and Perceptions of Young People in the Netherlands’ van Bekkers, L., Van Houten, Y., Spithoven, R., & Leukfeldt, E. R. (2023) was om meer inzicht te krijgen in de mechanismen van betrokkenheid bij cybercriminaliteit. Daartoe werd een online enquête afgenomen onder meer dan 3.000 jongeren die in Nederland wonen, in de leeftijd van 16 tot 25 jaar, om hun ervaringen met en percepties van geldezels te onderzoeken. Het onderzoek biedt eerste verkennende overzichten van geldezels onder een kwetsbare doelgroep (jongeren) en helpt bij het begrijpen van de wegen naar cybercriminaliteit.

Beperkingen van de tool

Deze indicaties zijn gebaseerd op de onderzoekresultaten van 3000 respondenten en biedt dus enkel een schatting van de werkelijke situatie. Om deze reden kunnen er geen cijfermatige doelstellingen aan deze schattingen gekoppeld worden. Een andere beperking is dat de resultaten niet volledig generaliseerbaar zijn naar de gehele Nederlandse jeugdpopulatie, omdat de huidige steekproef niet willekeurig werd geselecteerd. In plaats daarvan waren de deelnemers geografisch geclusterd en waren mensen met een lager opleidingsniveau ondervertegenwoordigd. Er zijn inspanningen geleverd om via een tweede gegevensverzamelingsronde de laatstgenoemde groep jongeren te bereiken, maar dit bleek nogal uitdagend te zijn, omdat deze specifieke groep jongeren moeilijk te werven was voor onderzoeksdoeleinden. Bovendien gelden de resultaten alleen voor jongeren tussen 16 en 25 jaar oud.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de publicatie ‘Money Mules and Cybercrime Involvement Mechanisms: Exploring the Experiences and Perceptions of Young People in the Netherlands’ van Bekkers, L., Van Houten, Y., Spithoven, R., & Leukfeldt, E. R. (2023). Voor vragen over de Geldezel Tool kun je contact opnemen met CCV-adviseur Siènne Stoker.

Het CCV is niet verantwoordelijk voor het gebruik en de uitkomsten van de Geldezel Tool. Bekijk onze voorwaarden.