Ga naar de inhoud

Documenten cybercrime

Persoon scrollt door mobiele telefoon. Ter illustratie van het CCV-dossier cybercrime.

Onderzoek naar effectieve interventies die ambtenaren openbare orde en veiligheid kunnen inzetten om de cyberweerbaarheid van burgers en bedrijven binnen hun gemeente te vergroten.

In dit rapport ronden de lectoraten Maatschappelijke Veiligheid van Hogeschool Saxion en Cybercrime & Cybersecurity van de Haagse Hogeschool het RAAK-publiek project ‘Cyberweerbaarheid: Een gemeentelijk offensief ter preventie van slachtofferschap van cybercrime’ af.

Interventies

In het onderzoek zijn 4 interventies ontwikkeld en geëvalueerd. De interventies zijn evidence-based:
1. ‘Doorsturen doe je niet!’ om jongeren weerbaarder te maken tegen misbruik van seksueel beeldmateriaal;
2. Instagram-campagne om jongeren weerbaarder te maken tegen geldezelen;
3. Laat je geen h@ck zetten! om ouderen weerbaarder te maken tegen digitale oplichting;
4. MKB Cyber Buddy’s om mkb’ers weerbaarder te maken tegen ransomware.

Download

Download het onderzoek op saxion.nl.

Het kabinet heeft in oktober 2022 de Nederlandse cybersecuritystrategie 2022-2028 gepresenteerd. Bij de strategie hoort ook een actieplan met concrete acties om Nederland digitaal veiliger te maken.

Speerpunten

Speerpunten van de cybersecuritystrategie zijn:

  1. Beter zicht op de dreiging. Het kabinet investeert in mensen en systemen die scherper zicht geven op de herkomst van dreigingen en tegen wie ze gericht zijn.
  2. Meer cybersecurityspecialisten. We nemen verschillende acties om meer ICT-specialisten op de arbeidsmarkt te krijgen.
  3. Overheid en sectoren nemen verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid voor veiligheid wordt deels verplaatst van eindgebruikers naar de overheid en specifieke sectoren. De meest volwassen en bepalende organisaties dragen de zwaarste verantwoordelijkheden. Voor de gehele overheid zelf zullen stevige wettelijke eisen voor veiligheid en toezicht op naleving erop worden ingericht.
  4. Beter toezicht en de noodzakelijke wet- en regelgeving. Herschikking van verantwoordelijkheden vergt uitbreiding van wettelijke regels en toezicht. Veiligheid moet het fundament worden waarop nieuwe systemen worden ontworpen. Er komen nieuwe regels waar (rijks)overheden, vitale aanbieders, en leveranciers van digitale producten en diensten aan moeten voldoen.
  5. Heldere informatie via een nationale cyberautoriteit. Er komt een centrale cyberautoriteit in Nederland: het nationale Cyber Security Incident Response Team. Deze nieuwe organisatie zal in samenwerking met publieke en private partners, vitale en niet-vitale organisaties, overheden en burgers voorzien van informatie over (dreigende) cyberincidenten om hen in staat te stellen zich te beveiligen.

Download

Download de Nederlandse cybersecuritystrategie 2022-2028 en het actieplan op Rijksoverheid.nl.

Beeldverslag van het congres ‘Eén front tegen criminaliteit’ van 27 juni 2022. In het verslag zie je in één oogopslag welke aanpakken tegen cybercriminaliteit, mobiele bendes en ondermijning succesvol zijn.

Bekijk het verslag

Minister Yesilgöz-Zegerius (JenV) en minister Adriaansens (EZK) informeren de Tweede Kamer over de inspanningen van het kabinet om het midden- en kleinbedrijf (mkb) te ondersteunen om veiliger te zijn voor cybercrime.

Download

Neem deze onderstaande tekst, net als andere gemeenten, op in het integraal veiligheidsplan (IVP). Hiermee zorgen we voor een uniforme taal en focus op dit thema.

“Wij geven prioriteit aan een digitaal weerbare gemeente. We zetten ons in om te voorkomen dat (1) inwoners en (2) bedrijven slachtoffer worden van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. Ook zorgen we ervoor dat de (3) informatiebeveiliging van de gemeente op orde is en dat we goed voorbereid zijn op cybercrises en (4) online aangejaagde ordeverstoringen. Dat doen we door […]”.  

Neem een kijkje in de IVP’s van andere gemeenten om te zien hoe zij digitale veiligheid borgen in hun gemeentelijk beleid. In dit document staan voorbeelden van gemeente Dordrecht, Breda, Amersfoort en het samenwerkingsverband Noord-Holland Samen Veilig. Voor de volledige plannen verwijzen we je naar de bronnen die erbij staan weergegeven.

Heb je vragen? Neem contact op met CCV-adviseur Sten Meijer, via sten.meijer@hetccv.nl 

Gemeenten hebben een belangrijke rol om te voorkomen dat inwoners, bedrijven, voorzieningen én de gemeente zelf, slachtoffer worden van cyber gerelateerde zaken. Om gemeenten te helpen, onderscheiden we 4 wegen waarop je als gemeente actie moet ondernemen om een cyberweerbare gemeente te worden, namelijk:

In de beschrijvingen van deze 4 wegen wordt duidelijk welke rol de gemeente kan nemen, welke gevaren er op de weg zijn en waar de gemeente hulp (de zogenoemde wegenwacht) kan inroepen. Er is geen volgorde in het nemen van deze 4 wegen. Elke weg kan afzonderlijk en naast elkaar genomen worden.

Download de cyberwegenkaart