Ga naar de inhoud

Integraal veiligheidsplan

Steeds meer gemeenten hebben cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit opgenomen in hun integraal veiligheidsplan (IVP). Heeft jouw gemeente al cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit geprioriteerd in het veiligheidsbeleid?

Persoon scrollt door mobiele telefoon. Ter illustratie van het CCV-dossier cybercrime.

Neem deze onderstaande tekst, net als andere gemeenten, op in het integraal veiligheidsplan (IVP). Hiermee zorgen we voor een uniforme taal en focus op dit thema. 

“Wij geven prioriteit aan een digitaal weerbare gemeente. We zetten ons in om te voorkomen dat (1) inwoners en (2) bedrijven slachtoffer worden van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. Ook zorgen we ervoor dat de (3) informatiebeveiliging van de gemeente op orde is en dat we goed voorbereid zijn op cybercrises en (4) online aangejaagde ordeverstoringen. Dat doen we door […]”. 

Naast het borgen van digitale veiligheid in het IVP is het ook van belang dat de gemeenteraad tijdig wordt meegenomen (ook om daadwerkelijk budget te hebben!). Dus agendeer het in de lokale driehoek.