Ga naar de inhoud

Staatssecretaris bijgepraat over aanpak mensenhandel

Staatssecretaris bijgepraat over gemeentelijke aanpak mensenhandel

Hoe gaat het met de gemeentelijke aanpak van mensenhandel? Waar lopen gemeenten tegenaan? En welke oplossingen zien ze? Dat wilde staatssecretaris van der Burg van Justitie en Veiligheid graag van de professionals zelf horen. Daarom was hij op donderdag 1 december te gast bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

Veel praktijkvoorbeelden

Tijdens het 2 uur durende gesprek vertelden gemeenten waar zij in de praktijk mee te maken hebben. Zo sprak een adviseur openbare orde en veiligheid van de gemeente Weert over seksuele uitbuiting en de bestuurlijke uitdagingen in een grensgemeente. 2 professionals van de gemeente Westland gingen in op een recente casus in het kassengebied en de integrale controle die zij vervolgens uitgevoerd hadden om arbeidsuitbuiting tegen te gaan.

Een zorgcoördinator en procesregisseur uit Zuidwest-Brabant bracht een praktijkvoorbeeld in over criminele uitbuiting. Zij ging dieper in op de complexiteit van deze vorm van mensenhandel, waarbij daders vaak ook slachtoffers blijken te zijn. Ten slotte gaf de aandachtsfunctionaris mensenhandel van de gemeente Goes aan hoe de Zeeuwse gemeenten samen aan de slag zijn gegaan met de aanpak van mensenhandel en welke resultaten dat oplevert.

Knelpunten en oplossingen

In het gesprek met de staatssecretaris kwamen knelpunten in de aanpak, maar ook verschillende oplossingen voorbij. De staatssecretaris kan deze punten meenemen in de herijking van het programma Samen tegen Mensenhandel. Hierin trekken een groot aantal partijen samen op om mensenhandel tegen te gaan.

Ondersteuning gemeenten

Daarnaast vertelden de VNG en het CCV wat zij doen om gemeenten te ondersteunen in de aanpak van mensenhandel. Hierbij kwamen verschillende producten aan bod die zijn ontwikkeld om gemeenten te helpen:

Meer weten over de aanpak van mensenhandel?