Product toegevoegd aan winkelmand
 

Jongeren en georganiseerde criminaliteit


Preventie met Gezag

Peter Noordanus pleit in het adviesrapport 'Preventie met Gezag' voor een sterkere rol van de gemeente inde frontlijn. ‘Ambtenaren en justitie moeten zichtbaarder zijn in de wijk. De overheid is nu vaak te afstandelijk.’ 

‘Dit adviesrapport werkt de preventievestrategie tegen ondermijning uit voor de Nederlandse steden. Dat moet voorkomendat jongeren de criminaliteit in worden gezogen. Het gaat niet alleen omachterstanden wegwerken en empoweren van kwetsbare groepenin zwakke wijken, maar ook het inzicht dat wijken vaak criminele kansenzoneszijn. Wil je succesvol zijn, dan zul je een link moeten leggen tussen de aanpakvan sociale problemen en het terugdringen van criminaliteit. Maar het mag nietvrijblijvend zijn. We moeten daarom het justitieel handhavingsinstrumentariumverbinden met de sociale wijkaanpak.’

Download

Adviesrapport 'Preventie met Gezag'

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid