Product toegevoegd aan winkelmand
 

Collectieve horecaontzegging


Collectieve horecaontzegging

Horecaondernemers kunnen plegers van criminaliteit en overlast uit hun zaak weren met een horecaontzegging. Bij een collectieve horecaontzegging (CHO) slaan de horeca in een uitgaansgebied de handen ineen: alle deelnemende horeca kunnen dan overlastgevers voor langere tijd de toegang ontzeggen. Wanneer diegene toch de horeca binnengaat, is er sprake van huisvredebreuk. 

De horeca legt de CHO op. Daarmee is het een civiele maatregel. De CHO is onderdeel van de bredere aanpak voor een veilig uitgaansgebied en er gaat een afschrikwekkende werking vanuit.

In de nieuwe CCV-podcast Collectieve Horeca Ontzegging, aanpak tegen uitgaansoverlast hoor je hoe dat werkt.

 Je kunt deze beluisteren via een van de volgende podcast-apps:

KHN-modelprotocol voor gegevensuitwisseling

Voor het opleggen en handhaven van de CHO moeten horeca en politie persoonsgegevens met elkaar uitwisselen. Hiervoor is een protocol gegevensuitwisseling nodig dat voldoet aan de AVG. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft een modelprotocol ontwikkeld dat is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bekijk ook de presentatie over het modelprotocol dat KHN verzorgde tijdens de Landelijke bijeenkomst veilig uitgaan op 8 oktober 2020.

Handreiking voor gemeenten

In de CHO werken horecaondernemers nauw samen met politie en gemeente. De gemeente heeft een belangrijke rol bij de succesvolle inzet van de CHO. Vanuit de gemeente kun je helpen bij het creëren van draagvlak, afspraken maken over de inzet van de CHO en vastleggen in het protocol. Daarnaast helpt de gemeente bij het monitoren, evalueren en borgen van de uitvoering. In deze handreiking voor gemeenten van het CCV kun je lezen hoe je dat doet én vind je praktische tips om de CHO tot een succes te maken.

Het CCV helpt

Het CCV, de Nationale Politie en het OM hebben bijgedragen aan het nieuwe modelprotocol CHO van KHN. Het CCV informeert en adviseert, samen met KHN, professionals die werken met de CHO en het nieuwe modelprotocol.

Veelgestelde vragen over de rol van de gemeente en de politie in de CHO, evenals de CHO als onderdeel van de veilig uitgaan aanpak staan in dit webdossier. Horecaondernemers kunnen terecht bij KHN.

Nadat de eerste ervaringen met het nieuwe protocol CHO zijn opgedaan, organiseren het CCV en KHN een bijeenkomst om ervaringen, knelpunten en oplossingen bij het opleggen en handhaven van de CHO uit te wisselen.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid