Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuw: dossier Huiselijk geweld en kindermishandeling

Het CCV biedt in het nieuwe dossier Huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) basisinformatie voor professionals uit het veiligheidsdomein.

Projectleider Nicole Langeveld: “Professionals geven zelf aan dat hun kennis over HGKM soms tekort schiet. Terwijl deze kennis belangrijk is om veiligheidsvraagstukken op te lossen. Denk aan het inschatten van de risico’s voor de openbare orde en veiligheid in de buurt.”

Jonge vrouw beschermt zichzelf door haar hand uit te steken.

Door op tijd signalen op te vangen, te wegen en op te volgen, kunnen professionals samen een goed beeld krijgen van de inzet die nodig is om de veiligheid en de zorg te waarborgen.

Langeveld: “Soms moet je direct handhaven en actie ondernemen zodat een situatie niet uit de hand loopt. Op andere momenten kan een zorgtraject een optie zijn. Dat is integraal samenwerken en is nodig wanneer tegelijkertijd veiligheids- en zorgvraagstukken spelen.” In het nieuwe dossier vinden professionals uit het veiligheidsdomein de eenduidige en toepasbare basisinformatie die hiervoor nodig is. 

Vormen van huiselijk geweld 

In het nieuwe dossier worden de 4 vormen van huiselijk geweld uitgewerkt: partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld. Elke vorm heeft verschillende uitingsvormen. Deze zijn helder in een overzicht gezet, net als de signalen die duiden op huiselijk geweld en kindermishandeling. Tot slot biedt het dossier handvatten voor de aanpak. Je krijgt zicht op de algemeen geldende (en landelijke) afspraken en een duidelijk beeld wie welke rol en taak heeft in de aanpak. 

"Bijna 30% van de professionals heeft basiskennis over HGKM niet om hun werk goed te kunnen doen."

Samenwerking met Movisie en NJI 

Voor een effectieve aanpak van HGKM is het handig als professionals de informatie en aanpakken die ze daarvoor nodig hebben goed kunnen vinden. Dat blijkt in de praktijk juist lastig te zijn en is precies de reden waarom het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut samenwerken op dit thema.

Langeveld: “Met elkaar verzamelen, verrijken, duiden en delen we kennis, werkwijzen en onderzoeken op dit onderwerp. Uit een eigen onderzoek onder 184 respondenten blijkt dat bijna 30% van de professionals basiskennis over HGKM niet heeft om hun werk goed te kunnen doen. Met dit dossier hopen we voor de veiligheidsprofessionals dit gat voor een groot deel te dichten. Om ervoor te zorgen dat professionals de nodige informatie goed kunnen vinden, zorgen we er als kennisinstituten voor dat we goede en consistente verwijzingen naar de beste informatie opnemen.” 

Bezoek het nieuwe dossier Huiselijk geweld en kindermishandeling

Vertel ons je mening over het nieuwe dossier. Heb je aanvullingen of suggesties voor doorontwikkeling? Helpt deze informatie je verder in je werk? Laat het weten en mail naar Nicole.Langeveld@hetccv.nl   

 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid