Ga naar de inhoud

NEN en het CCV blijven samenwerken aan vergroten brandveiligheid

Directeuren Patrick van den Brink van het CCV en Gerard Rohaan (NEN) ondertekenen het convenant. Illustratie bij CCV-nieuwsbericht.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie (het CCV) en NEN werken sinds 6 jaar succesvol samen aan de verbetering van de praktische toepassing van normen, keurmerken en inspectie voor brandbeveiligingsinstallaties. Dat willen ze graag blijven doen en daarom hebben directeuren Patrick van den Brink (het CCV) en Gerard Rohaan (NEN) donderdag de bestaande convenanten voor brandblusinstallaties en brandmeldinstallaties verlengd voor onbepaalde duur.

Het nieuwe convenant kan worden uitgebreid als beide partijen de samenwerking op andere gebieden formeel willen vastleggen, zoals op het gebied van rookbeheersingsinstallaties.

Soms merken bijvoorbeeld bedrijven met het CCV-keurmerk of een inspecteur die inspecteert volgens het CCV-inspectieschema, dat een bestaande norm niet goed praktisch toepasbaar is. Dan publiceert het CCV interpretatiebesluiten als uitleg van de normtekst die installateurs, inspecteurs en ontwerpers kunnen gebruiken. Bij een herziening van de norm, een proces dat door NEN wordt begeleid, worden die interpretatiebesluiten zoveel mogelijk opgenomen. De interpretatiebesluiten zijn dan niet meer nodig.

De samenwerking tussen NEN en CCV levert zo normen op die beter aansluiten op de toepassing in de praktijk en waarin de markt rechtstreeks inbreng heeft. Duidelijke normen leiden tot betere afspraken en minder faalkosten in de markt.

In NEN-EN 12845:2015+NEN 1073:2018 Vaste brandblusinstallaties – Automatische sprinklerinstallaties – Ontwerp, installatie en onderhoud zijn bijvoorbeeld 14 interpretatiebesluiten van het CCV opgenomen. In NEN 2535:2021 Ontw. Brandveiligheid van gebouwen – Brandmeldinstallaties – Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen zijn 6 interpretatiebesluiten van het CCV opgenomen.

Veiligheid brandmeldinstallaties

Het is van groot belang dat brandmeldinstallaties betrouwbaar zijn. Je komt ze tegen in kantoren, ziekenhuizen, winkelcentra, zorginstellingen, warenhuizen, grote hallen voor transport en opslag en in tuin- en doe-het-zelf zaken.

Een brandmeldinstallatie stuurt andere brandbeveiligingsinstallaties aan, zoals ontruimingsalarmsystemen, liften of blusinstallaties. Hoe sneller de installatie een brand opmerkt, hoe meer tijd er is om iedereen in veiligheid te brengen en schade te beperken.

Daarnaast blust een brandblusinstallatie een beginnende brand en brengt deze onder controle tot de brandweer is gearriveerd. Hierdoor wordt schade aan het gebouw, de inventaris of de omgeving beperkt, en komt de bedrijfscontinuïteit niet in gevaar.

Ontwerpen doeltreffende brandbeveiliging

Een duidelijke, werkbare norm is belangrijk voor alle belanghebbenden. Voor adviseurs biedt een duidelijke norm houvast om een doeltreffende brandbeveiliging te ontwerpen voor iedere situatie. Installateurs weten wat ze moeten leveren en installeren met behulp van een norm die praktisch en uitvoerbaar is.

Onderhoudsbedrijven weten hoe ze de onderhoudsnorm moeten toepassen. Verzekeraars kunnen erop vertrouwen dat installaties die volgens de norm zijn ontworpen, aangelegd en onderhouden, het risico op een brand en schade verminderen. En certificatie- en inspectie-instellingen weten bij kwaliteitscontrole en inspectie van installaties beter waar ze op moeten letten.

Meer informatie

Heb je inhoudelijke vragen over normen, het normalisatieproces of wil je meer weten of deelnemen aan normcommissies, neem dan contact op met Marc Mergeay, consultant Bouw & Installatie van NEN, telefoon 015 2 690 297, of e-mail mb@nen.nl

Heb je vragen over CCV-keurmerken of inspectie van brandbeveiligings-installaties, neem dan contact op met Gisela van Blokland van het CCV, via telefoon 06-51821192 of via e-mail infobrand@hetccv.nl.