Ga naar de inhoud

Het deskundigenpanel rookbeheersingsinstallaties heeft van de Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging de opdracht gekregen om interpretatievraagstukken te beantwoorden over de toepassing van normen en voorschriften voor rookbeheersingsinstallaties.

Dit zijn de interpretatiebesluiten van het deskundigenpanel rookbeheersingsinstallaties:

Vervallen interpretatiebesluiten
In de nieuwe versie van NEN 6093 zijn veel oude interpretatiebesluiten verwerkt. Hieronder vind je de interpretatiebesluiten die daardoor vervielen.

Interpretatiebesluit§ NEN 6093
Interpretatie 2018-02 – Onafhankelijke rooksegmentenA.2 van NEN 6093:2022
Interpretatie 2018-01 – Rookluiken in sheddaken8.5.7 van NEN 6093:2022
Interpretatie 2017-03 – Luchttoevoer via tochtsluizen9.3.5 van NEN 6093:2022
Interpretatie 2017-02 – Toevoeropening in NEN 60938.7.4 van NEN 6093:2022
Interpretatie 2017-01 – Energievoorziening rookbeheersingsinstallaties9.6.3 van NEN 6093:2022
Interpretatie 2016-05 – Doormelding storingen9.5 van NEN 6093:2022
Interpretatie 2016-04 – Rooksegmentlengte en oppervlakte8.3.3 en 8.3.4 van NEN 6093:2022
Interpretatie 2016-03 – Bedieningskasten en akoestisch alarmIn 9.3.4 van NEN 6093:2022 staan de eisen aan de besturingskast, geen eis akoestisch alarm maar storingsmelding
Interpretatie 2016-02 – Grenswaarde RWA-eenheidEis aan grootte van 3 m is verwijderd uit 8.6 van NEN 6093:2022
Interpretatie 2016-01 – Verdeling luchttoevoer8.7.2 van NEN 6093:2022