Ga naar de inhoud

Certificaat Veilig Buitengebied voor gemeente Neder-Betuwe

Op 21 juni hebben burgemeester Jan Kottelenberg en betrokken partners het certificaat ‘Veilig Buitengebied’ voor gemeente Neder-Betuwe ontvangen. Het certificaat betekent dat een goede samenwerking is opgezet met veel publieke en private partijen om met elkaar te zorgen voor een schoon, heel en veilig buitengebied.

Gezamenlijke kracht

Burgemeester Jan Kottelenberg is blij met deze vorm van publiek-private Samenwerking (PPS) in zijn gemeente. “Ons buitengebied is uitgestrekt en prachtig, maar je maakt je ook zorgen over illegale praktijken. We moeten steeds alert zijn. Door samen goed op te letten, op de uitkijk te staan, bereik je veel. Met die gezamenlijke kracht kun je gerichter boeven afschrikken of zelfs vangen.”

Uitgestrekt buitengebied

In het uitgestrekte buitengebied van de veertien gemeenten in Gelderland-Zuid zijn veel fruit- en (laan)boomgaarden en mooie fiets- en wandelroutes. Dit gebied is helaas ook enorm aantrekkelijk voor criminelen om bijvoorbeeld chemisch en drugsafval te dumpen. Agrariërs en tuinders hebben steeds vaker te maken met diefstal van gps-software, diesel, materialen en kostbare landbouwmachines. Door de samenwerking zijn de lijnen kort. Het delen van informatie maakt het mogelijk gerichte maatregelen in te zetten.

Samenwerking

Voor het veiliger maken van het buitengebied werkt Neder-Betuwe samen met ondernemers, inwoners en partners als de Hengelsportfederatie, groene boa’s, Omgevingsdienst Rivierenland (ODR), politie, brandweer, provincie Gelderland, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Land- en Tuinbouw-organisatie (LTO) Lokaal, Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), wildbeheereenheden, Waterschap Rivierenland en handhaving. Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland draagt zorg voor de begeleiding van het totale proces ‘Veilig Buitengebied’.

Veilig Buitengebied
In het buitengebied is het goed wonen, ondernemen en recreëren. Helaas komt de veiligheid van het buitengebied steeds meer onder druk te staan door de toename van criminele activiteiten. De aanpak Veilig Buitengebied helpt publieke en private partijen gezamenlijk afspraken te maken om criminaliteit aan te pakken. Dat gebeurt volgens een gestructureerd proces. Stap voor stap worden de betrokken partijen samengebracht, veiligheidsproblemen in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen. Lees meer over de aanpak Veilig Buitengebied