Ga naar de inhoud

Campagnes zodat professionals sneller mensenhandel herkennen

Vrouw wordt onderdrukt door man.

Gemeenten, politie, Openbaar Ministerie (OM), partners in de zorg, non-profit organisaties en verschillende ministeries maken samen een vuist tegen mensenhandel. Om dit mogelijk te maken stelt het kabinet elk jaar twee miljoen euro beschikbaar. Dit liet het kabinet woensdag weten op de Europese dag tegen Mensenhandel.

Mensenhandel is één van de meest mensonterende vormen van criminaliteit en een grove schending van mensenrechten. Daarom stuurde het kabinet een vernieuwd programma Samen tegen Mensenhandel naar de Kamer. Dit moet ervoor zorgen dat duidelijker wordt waar mensen informatie over mensenhandel kunnen vinden en een melding hiervan kunnen doen. Om dit mogelijk te maken komt er een centraal informatiepunt over mensenhandel. Door het doen van een aangifte gemakkelijker te maken, verwacht het kabinet dat ook het aantal aangiftes van mensenhandel omhoog gaat.

Signalen van mensenhandel

Mensenhandel wordt onvoldoende herkend in de maatschappij en is vaak dichterbij dan mensen verwachten. Denk aan iemand die online gedwongen wordt tot seks of iemand die werkt in mensonterende omstandigheden. De voorgestelde maatregelen moeten er daarom voor zorgen dat bijvoorbeeld docenten of zorgmedewerkers die signalen van mensenhandel tegenkomen in hun werk dit beter herkennen. Want als zij signalen eerder zien en melden, kan er eerder ingegrepen worden, stelt het kabinet. Om hiervoor te zorgen worden campagnes opgezet over mensenhandel.

Betere zorg slachtoffers mensenhandel

Ander onderdeel van het programma is het verbeteren van de zorg voor slachtoffers van mensenhandel. Die vallen nu te vaak tussen wal en schip en krijgen volgens het kabinet niet de juiste hulp, bijvoorbeeld omdat onduidelijk is welke hulp waar geboden wordt. Daarom wordt per regio gewerkt aan een duidelijk overzicht van opvang en hulp voor slachtoffers. Zo kan elk slachtoffer de juiste zorg krijgen.

Het kabinet vindt dat organisaties die betrokken zijn in de aanpak van mensenhandel beter moeten gaan samenwerken. Om dit te bereiken moet er een meer eenduidige werkwijze komen. Zo moet er in 2026 in elke regio een ketenregisseur zijn met dezelfde taken. Deze mensen zijn een spin in het web als het om mensenhandel gaat en brengen bijvoorbeeld politie, OM en het ministerie bij elkaar in de aanpak van mensenhandel. Ook worden nieuwe afspraken gemaakt waardoor gegevens beter gedeeld kunnen worden.

Het programma Samen tegen Mensenhandel is mede tot stand gekomen door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bron: Rijksoverheid

Ga naar onze dossiers: