Ga naar de inhoud

Praktijkvoorbeelden multiproblematiek

Een overzicht van verschillende praktijkvoorbeelden van de aanpak van multiproblematiek.

Instituut Publieke Waarden (IPW)

Het Instituut Publieke Waarden onderzoekt en verbetert de publieke zaak door publieke problemen duurzaam en waardengedreven op te lossen.

Platform Multiproblematiek

Het Platform Multiproblematiek is een samenwerking tussen Movisie, het Nederlands Jeugdinstituut, Trimbos-instituut en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Het Platform is een vindplek voor kennis en casuïstiek die professionals verder helpen in hun werk. Met het doel dat zij zich bekwaam voelen in het uitvoeren van hun werk en daardoor uiteindelijk cliënten of klanten beter kunnen helpen. In 2023 biedt het Platform Multiproblematiek vier geaccrediteerde en kosteloze webinars met vragenuurtjes aan.

De intersectorale specialistische Multidisciplinaire Aanpak (MDA++)

De Multidisciplinaire Aanpak (MDA++) voorziet in een bundeling van psychosociale, medische, forensische en justitiële specialisten in de aanpak van kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld.

Gezinsmanagement

Als de hulpverlening binnen complexe gezinnen dreigt vast te lopen of is vastgelopen kan de gezinsmanager intensief en langdurig hulp verlenen en hulp coördineren (4 uur per week voor maximaal 12 maanden).

Homerun (Humanitas)

Homerun biedt trajectbegeleiding op maat aan jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Medewerkers begeleiden jongvolwassenen van 16 jaar en ouder die problemen hebben op verschillende fronten, zodat ze weer grip op hun leven krijgen.

KANZ

KANZ maakt gebruik van een gefaseerde, multi methodische, aanpak waarbij twee medewerkers samen in het gezin aan het werk zijn. Deze aanpak werkt bewust met duo’s, omdat daarmee de continuïteit van de zorg geborgd is en hulpverleners elkaar scherp houden.

Signs of Safety

Signs of Safety is een oplossingsgerichte benadering voor gezinnen waar de veiligheid van een kind een probleem vormt. Het doel van de werkwijze is dat het kind (weer) veilig kan opgroeien in het gezin. Uitgangspunt is een veiligheidsplan, dat de hulpverlener samen met het gezin opstelt.

Housing First

Housing First is individueel begeleid wonen voor mensen die dak- of thuisloos zijn. Er is sprake van meervoudige, complexe psychiatrische problematiek, vaak in combinatie met verslavingsproblematiek. Mensen krijgen eerst een woning aangeboden en in tweede instantie worden ze begeleid en gemotiveerd om hulp of behandeling te aanvaarden.