Ga naar de inhoud

Multiproblematiek

Multiproblematiek speelt wanneer er bij individuen of in gezinnen tegelijkertijd problemen spelen op verschillende leefgebieden. Hierbij kan ook sprake zijn van overlast of criminaliteit. Multiproblematiek komt voor bij individuen die op zichzelf wonen, maar speelt net zo goed in gezinnen of bij gezinsleden. Uit onderzoek komt steeds duidelijker naar voren dat complexe leefsituaties worden overgedragen van generatie op generatie.

Veiligheid en overlast

Kinderen die opgroeien in een gezin waar zich meerdere problemen voordoen, lopen meer risico om in aanraking te komen met (kleine) criminaliteit. Bijvoorbeeld omdat hun ouders zich bezighouden met criminele activiteiten.

Recent onderzoek wijst uit dat kinderen die opgroeien in een familie waar criminaliteit ‘normaal’ is en er geen verbinding is met de samenleving, in veel gevallen dezelfde waarden en normen gaan hanteren als hun ouders. Zo wordt criminaliteit normaal. Maar ook als in een gezin geen criminele activiteiten plaatsvinden, kan criminaliteit voor jongeren een manier zijn om aan de uitzichtloze situatie te ontsnappen.

Multiproblematiek vraagt om andere manier van samenwerken

Professionals die gezinnen met multiproblematiek – en de jongeren die hier opgroeien – helpen, proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van het gezin. Ze zijn daarbij gebonden aan protocollen, werkwijzen en organisatiedoelstellingen. Deze bieden hen houvast bij complexe vraagstukken, maar kunnen ook belemmerend werken, omdat ze niet altijd aansluiten bij wat een gezin nodig heeft. Multiproblematiek, waarbij veiligheids- en overlastproblemen spelen, vraagt dan ook om een andere manier van samenwerken met partners.

Luister naar de podcasts over multiproblematiek

Veel professionals, of ze nu procesregisseur, schuldhulpverlener of wijkagent zijn, kunnen er ’s nachts ook wakker van liggen: mensen of gezinnen waar verschillende problemen tegelijk spelen. Waar bijvoorbeeld de gokverslaving van een vader leidt tot betalingsproblemen met de woningcorporatie. Of de straatangst van een moeder ervoor zorgt dat kinderen niet naar school worden gebracht. Hoe help je zo’n gezin? En wat vraagt dit van de samenwerking met partners?

In de podcastserie Multiproblematiek vertellen professionals van gemeenten en politie wat er nodig is om samen deze mensen te helpen. Het is daarbij soms 1 stap vooruit en dan weer 2 stappen achteruit. In deze afleveringen hoor je de verschillende ervaringen, waar professionals tegenaan lopen en wat er nodig is om deze mensen te helpen. Het doel is dat organisaties hun samenwerking kunnen blijven verbeteren.

Je kunt naar de 2 afleveringen van de podcast-serie over de aanpak van multiproblematiek luisteren via een van de volgende podcast-apps:

Uitdagingen bij de aanpak van multiproblematiek

Het is de uitdaging voor veiligheids- en zorgprofessionals om een gemeenschappelijke norm te vinden die recht doet aan de manier van werken van alle professionals in de keten. Zonder dat dit botst met bestaande werkwijzen, protocollen en wetgeving. Dat vraagt van professionals dat zij over organisatiegrenzen heen kijken. En dat zij, als dit nodig is, de gezamenlijke doelen voorop stellen. Dus boven die van de eigen organisatie.

Dat is vaak een hele uitdaging. Dat zie je ook in deze mini documentaire waar een uiterst complexe en gestagneeerde casus wordt besproken.

Multiproblematiek: soms de machteloosheid ten top

Op deze plek staat een YouTube-video. Het tonen van de video kan ertoe leiden dat YouTube persoonlijke gegevens zoals je IP-adres verwerkt en/of cookies op jouw apparaat zet. Wil je de video op deze pagina bekijken, dan moet je hiervoor eerst expliciet toestemming geven door onze marketing cookies te accepteren. Je kunt de video ook bekijken via YouTube.com.

“Dat de samenwerking ook goed kan verlopen, zie je terug in de tweede mini documentaire over Anna. Hier lukte het de betrokken instanties om vanuit ‘de bedoeling’ samen te werken; de mens centraal te stellen en niet het systeem.”

Multiproblematiek: hoe organisaties samen werken vanuit de bedoeling en passende hulp bieden

Op deze plek staat een YouTube-video. Het tonen van de video kan ertoe leiden dat YouTube persoonlijke gegevens zoals je IP-adres verwerkt en/of cookies op jouw apparaat zet. Wil je de video op deze pagina bekijken, dan moet je hiervoor eerst expliciet toestemming geven door onze marketing cookies te accepteren. Je kunt de video ook bekijken via YouTube.com.

Goede balans tussen preventie, zorg en straf

De meeste casussen met multiproblematiek zijn meestal minder complex als deze van Jesse uit de mini documentaire. Tegelijkertijd is samenwerken en een gezamenlijk doel voorop zetten vaak ingewikkeld en uitdagend. Het vraagt van alle partners om de nodige creativiteit, durf en doorzettingsvermogen. Het doel is natuurlijk om een gezin of personen met mulitproblematiek waar onveiligheid en/of overlastproblemen spelen, doeltreffend uit de ellende te helpen. Een goede balans tussen preventie, zorg en straf verhoogt de kans op een blijvende verandering in deze gezinnen. En soms moet je daarvoor afwijken van de geijkte paden (systeemwereld) en doen wat nodig is om een gezin echt te helpen (aansluiten bij de leefwereld).

Wist je dat het ministerie van Justitie en Veiligheid een methode heeft gemaakt voor een kostenanalyse van multiprobleemhuishoudens? Hiermee krijg je een overzicht van kosten die betrokken partners en afdelingen maken voor hetzelfde huishouden. Deze analyse is ook een objectief middel om de huishoudens met meervoudige en complexe problemen in beeld te brengen, te monitoren en een aanpak op maat te bieden (als deze er nog niet is).

Het CCV helpt

Het CCV deed eind 2018 in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoek naar multiproblematiek en de relatie met (on)veiligheid en overlast.

Het CCV helpt veiligheids- en zorgprofessionals bij hun werk met multiprobleemgezinnen die overlast veroorzaken en/of waar de collectieve veiligheid in gevaar dreigt te komen. Dit doet het CCV op verschillende manieren:

Lees meer over de aanpak van multiproblematiek.

Wil je meer weten of informatie over wat het CCV voor jou kan betekenen? Neem contact op met Christel Bottema. Mail naar christel.bottema@hetccv.nl of bel haar op telefoonnummer 06 31 98 39 62.

Gerelateerd