Ga naar de inhoud

Voldoende oog voor persoonlijke omstandigheden bij gebiedsverbod overlastgever

De burgemeester van Den Haag legde de man een gebiedsverbod op voor drie maanden, Deze uitspraak leert dat de burgemeester een zorgvuldige afweging moet maken voordat hij een gebiedsverbod oplegt.

Optocht met fakkels Ter illustratie van het CCV-dossier Wet mbveo.

Kenmerken

  • Openbaar dronkenschap
  • Gewelddadigheden
  • Diefstal
  • Gebiedsverbod

Welke ordeverstoring vond plaats?

De man in deze zaak veroorzaakte herhaaldelijk en al langere tijd overlast. De overlast bestond uit openbare dronkenschap, (zware) mishandelingen, vernielingen, bedreigingen en agressief gedrag naar politiemensen. Daarnaast had hij zich schuldig gemaakt aan huisvredebreuk, vervalsingen, overlast door prostitutie en diefstal.

Welke maatregel legde de burgemeester op?

De burgemeester van Den Haag legde de man een gebiedsverbod op voor drie maanden met toepassing van artikel 172a Gemeentewet. Het gebiedsverbod gold voor het gebied waar de incidenten zich voordeden.

Wat besloot de rechter?

De rechter hield het gebiedsverbod in stand. Hij oordeelde dat de burgemeester bevoegd was een gebiedsverbod op te leggen met toepassing van artikel 172a Gemeentewet. Het dossier van de burgemeester bood voldoende aanknopingspunten voor structurele overlast. Het bevel van de burgemeester voldeed aan de eis van proportionaliteit, omdat de duur van drie maanden in dit geval niet onredelijk lang was. Daarnaast had het gebiedsverbod alleen betrekking op het gebied waar de incidenten zich hadden voorgedaan. Het bevel van de burgemeester voldeed ook aan de eis van subsidiariteit, omdat de man zijn gedrag niet aanpaste nadat hem hulp was aangeboden. Om die reden volstond een lichtere maatregel niet.

Wat leert deze uitspraak?

Deze uitspraak leert dat de burgemeester een zorgvuldige afweging moet maken voordat hij een gebiedsverbod oplegt. Hij heeft in deze zaak voldoende rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de man, omdat hij hem hulp had aangeboden.

Meer informatie over deze zaak:ECLI:NL:RBSGR:2012:BX4292