Ga naar de inhoud

Supporter krijgt groepsverbod maar dossier is niet goed gedocumenteerd

De burgemeester van Tilburg legde een overlastgever een gebiedsverbod voor drie maanden op. De burgemeester moet het opleggen van een gebiedsverbod voldoende motiveren en onderbouwen. Ook moet de duur van het gebiedsverbod proportioneel zijn.

Optocht met fakkels Ter illustratie van het CCV-dossier Wet mbveo.

Kenmerken

  • Structureel overlastgevend gedrag
  • Groepsverbod
  • Belang van het dossier

Welke ordeverstoring vond plaats?

Een Ajax-supporter vertoonde volgens de burgemeester in een groep structureel overlastgevend gedrag in Amsterdam. Er waren incidenten tijdens de wedstrijd Nederland-Zweden en HSV-Ajax.

Welke maatregel legde de burgemeester op?

De burgemeester van de gemeente Amsterdam legde een groepsverbod voor drie maanden op. Hij paste artikel 172a Gemeentewet toe. Dit verbod gold voor het gebied rond de Arena en het centrum van Amsterdam op dagen voorafgaand aan de wedstrijden van Ajax. Daarnaast moest de supporter zich tijdens wedstrijddagen melden op het politiebureau.

Wat besloot de rechter?

De rechter oordeelde dat het bevel van de burgemeester gebaseerd moest zijn op een goed gedocumenteerd dossier. Daar was in deze zaak geen sprake van. Het dossier bestond uitsluitend uit een rapportage van de commissaris van de politie. Uit deze rapportage bleek niet wie van de groep de ordeverstoringen had verricht. Daarnaast werd uit de rapportage niet duidelijk dat de supporter onderdeel was van de groep. De rechter overwoog verder dat het groepsverbod een zware maatregel is. De burgemeester moest daarom een belangenafweging maken. Dit had de burgemeester niet gedaan. De rechter schorste daarom het besluit.

Wat leert deze uitspraak ons?

Een burgemeester die een bevel op grond van art. 172a Gemeentewet wil opleggen moet zijn besluit baseren op een goed gedocumenteerd dossier. Daarnaast moet de burgemeester een belangenafweging maken.

Meer informatie over deze zaak: ECLI:NL:RBAMS:2011:BP5057