Ga naar de inhoud

Rechter moet gebiedsverbod goed motiveren

De uitspraak leert dat een rechter bij het toetsen van de rechtmatigheid van een gebiedsverbod alle eisen moet beoordelen.

Optocht met fakkels Ter illustratie van het CCV-dossier Wet mbveo.

Kenmerken

  • Gemeente
  • Wijk
  • Woning/Gebouw
  • Wapenbezit
  • Diefstal
  • Gebiedsverbod

Wat was de overtreding?

Een asielzoeker was binnen het AZC bij meerdere incidenten betrokken. Zo had hij iemand bedreigd met een mes en verzette hij zich bij de aanhouding van een winkeldiefstal. Ook misdroeg hij zich buiten het AZC. Hij werd onder meer aangehouden voor openbaar dronkenschap en agressief gedrag.

Welke maatregel werd opgelegd?

De burgemeester vond dat de incidenten de openbare orde verstoorden en vreesde dat de asielzoeker dit gedrag ook in de toekomst zou blijven vertonen. Daarom legde hij op grond van artikel 172a Gemeentewet de asielzoeker een gebiedsverbod op voor het horecagebied in het centrum van Middelburg. Het gebiedsverbod had een looptijd van 3 maanden en gold alleen tussen 18.00u ’s avonds en 8.00u ’s ochtends.

Wat besloot de rechter?

De verdediging van de asielzoeker vond het gebiedsverbod niet rechtmatig. Zo zou de man de openbare orde niet hebben verstoord, maar slechts 2 keer dronken zijn geweest. De incidenten konden wel leiden tot vrees voor verstoring van de openbare orde, maar die verstoring had nog niet plaatsgevonden. Het hof ging alleen in op de vrees voor toekomstige ordeverstoringen en oordeelde dat het gebiedsverbod rechtmatig was. Voor het opleggen van een gebiedsverbod op grond van artikel 172a Gemeentewet moeten er al verstoringen hebben plaatsgevonden. Het hof had deze eis dus ook moeten behandelen. Dat gebeurde niet en daardoor vernietigde de Hoge Raad de uitspraak van het hof.

Wat kunnen we van deze uitspraak leren?

De uitspraak leert dat een rechter bij het toetsen van de rechtmatigheid van een gebiedsverbod alle eisen moet beoordelen. Het hof had bij de toetsing alleen geoordeeld over de voorwaarde of er vrees bestond voor toekomstige ordeverstoringen. Voor een gebiedsverbod op grond van artikel 172a Gemeentewet is het ook nodig dat er al verstoringen hebben plaatsgevonden. De asielzoeker was betrokken bij meerdere incidenten, dus aan deze eis leek te worden voldaan. Maar omdat het hof de voorwaarde niet besprak of motiveerde, werd de uitspraak vernietigd.

Meer informatie over deze zaak: ECLI:NL:HR:2021:935