Ga naar de inhoud

Overlastgever krijgt gebiedsverbod zonder veroordeling strafrechter

De burgemeester van Groningen legde een overlastgever een gebiedsverbod op. Om een gebiedsverbod op te kunnen leggen, is het niet nodig dat de strafrechter zich heeft uitgesproken.

Optocht met fakkels Ter illustratie van het CCV-dossier Wet mbveo.

Kenmerken

  • Gewelddadigheden
  • Gebiedsverbod

Welke ordeverstoring vond plaats?

Een man uit Groningen was betrokken bij een aantal incidenten. Er was onder meer sprake van vernieling, overtreden van huisverboden, illegaal wapenbezit, mishandeling van een politieambtenaar, diefstal, huiselijk geweld en heftige ruzies op straat. De man was voor deze incidenten strafrechtelijk veroordeeld.

Welke maatregel legde de burgemeester op?

De burgemeester van Groningen legde de man een gebiedsverbod op voor drie maanden op grond van art. 172a Gemeentewet. De burgemeester baseerde het verbod op informatie van de politie.

Wat besloot de rechter?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) verklaarde het hoger beroep van de man ongegrond, want de burgemeester was bevoegd een gebiedsverbod op te leggen. De Afdeling keek in de eerste plaats naar de hoeveelheid incidenten en naar het feit dat veel incidenten zich in de openbare ruimte hadden afgespeeld. Ook de aard van de incidenten speelde een rol. Met name voor het mishandelen van een politieagente, vond de Afdeling dat de burgemeester zijn bevoegdheid tot het opleggen van een gebiedsverbod terecht had ingezet. Ook had de man geen enkele intentie getoond om zijn gedrag te verbeteren.

Wat kunnen we van deze uitspraak leren?

Om een gebiedsverbod op te kunnen leggen is het niet nodig dat de strafrechter zich heeft uitgesproken. Het is genoeg als duidelijk blijkt dat de gedragingen plaatsvonden en deze de openbare orde verstoorden.

Meer informatie over deze zaak: ECLI:NL:RVS:2018:2112