Ga naar de inhoud

Het belang van dossierstukken

De officier van justitie legde een gebiedsverbod op met toepassing van art. 509hh lid 2 sub a Sv. Het dossier ontbrak bij de zitting. Wanneer een maatregel onvoldoende wordt gemotiveerd, kan deze niet in stand blijven.

Optocht met fakkels Ter illustratie van het CCV-dossier Wet mbveo.

Kenmerken

  • Gebiedsverbod
  • Bedreiging
  • Verstoring van de openbare orde
  • Proces-verbaal

Van welk strafbaar feit werd de verdachte verdacht?

Een man uit Alkmaar werd verdacht van het uiten van bedreigingen. De bedreigingen zouden zijn geuit tegenover een lid van een rivaliserende motorclub.

Welke gedragsaanwijzing legde de officier van justitie op?

De officier van justitie legde een gebiedsverbod op met toepassing van art. 509hh lid 2 sub a Sv. Het gebiedsverbod hield in dat de man vanaf donderdagavond tot en met zondagavond niet in het centrum van Alkmaar mocht komen.

Wat besloot de rechter?

De rechter vond dat het strafbare feit bedreiging alleen onvoldoende was om aan te nemen dat er sprake was van een ernstige verstoring van de openbare orde. Dit was anders geweest als de man meer samenhangende strafbare feiten had gepleegd, naast de bedreiging. Het dossier dat bij de bedreiging hoorde, ontbrak bij de zitting waardoor de rechter niet kon vaststellen of er meerdere samenhangende strafbare feiten waren gepleegd. Ook kon door het ontbreken van het dossier niet worden vastgesteld dat er grote vrees voor herhaling was. De rechter vond het beroep van de man gegrond en beëindigde de gedragsaanwijzing.

Wat leert deze uitspraak ons?

Deze uitspraak toont het belang van dossierstukken aan.

Meer informatie over deze zaak: ECLI:NL:RBNHO:2014:9376