Ga naar de inhoud

Groepsverbod minderjarige vraagt om beter gedocumenteerd dossier

De burgemeester van Leusden legde een minderjarige een groepsverbod op. De burgemeester moet zich bij het opleggen van een groepsverbod baseren op een gedocumenteerd dossier. Een samenvatting is onvoldoende.

Optocht met fakkels Ter illustratie van het CCV-dossier Wet mbveo.

Kenmerken

  • Overlast door jongeren
  • Groepsverbod
  • Belang van het dossier

Welke ordeverstoring vond plaats?

In de gemeente Leusden was regelmatig sprake van overlast door groepen jongeren. Volgens de burgemeester was een minderjarige jongen vaak betrokken bij deze overlast. De burgemeester maakte melding van 30 incidenten. Wat de jongen precies had gedaan, bleek niet duidelijk uit de uitspraak.

Welke maatregel legde de burgemeester op?

De burgemeester legde de minderjarige een groepsverbod op voor de hele gemeente Leusden, voor drie maanden. De burgemeester paste artikel 172a Gemeentewet toe.

Wat besloot de rechter?

De burgemeester moet het besluit voor het opleggen van een groepsverbod baseren op een gedocumenteerd dossier. Daarin moet hij inzicht geven in de gedragingen van de overlastgever en de vrees voor herhaling. In dit geval had de burgemeester de relevante stukken van de politie niet aan het dossier toegevoegd. De feiten die ten grondslag lagen aan het opleggen van het individuele groepsverbod aan de minderjarige jongen, konden onvoldoende worden gecontroleerd en gewogen. Daardoor bestond twijfel of de burgemeester het groepsverbod had mogen opleggen. Het besluit kon weliswaar worden verbeterd door de stukken alsnog toe te voegen, maar het groepsverbod is zo’n ingrijpende maatregel dat geen twijfel mag bestaan over de juistheid daarvan. De rechter besloot het groepsverbod daarom tijdelijk te schorsen.

Wat leert deze uitspraak ons?

De burgemeester moet zich bij het opleggen van een groepsverbod baseren op een gedocumenteerd dossier. Daaruit moet voldoende duidelijk worden welke gedragingen hebben geleid tot het besluit. De stukken met daarin de feiten die ten grondslag liggen aan het opleggen van een individueel groepsverbod, moeten ook daadwerkelijk aan het dossier worden toegevoegd. Een samenvatting is in zo’n geval onvoldoende.

Meer informatie over deze zaak: ECLI:NL:RBUTR:2012:BX4512