Ga naar de inhoud

Geen groepsverbod voor jongere bij structureel verbeteren gedrag

De burgemeester van Leusden legde een jongere een groepsverbod voor 3 maanden op. Voor een groepsverbod moet ook sprake zijn van ernstige vrees voor verdere verstoring van de openbare orde. Daarvan was volgens de rechter geen sprake, omdat de jongere bezig was zijn gedrag structureel te verbeteren.

Optocht met fakkels Ter illustratie van het CCV-dossier Wet mbveo.

Kenmerken

  • Overlast door jongeren
  • Geluidsoverlast
  • Alcohol-en drugsgebruik
  • Achterlaten van zwerfafval
  • Groepsverbod

Welke ordeverstoring vond plaats? 

Een jongere maakte deel uit van een groep die volgens de burgemeester herhaaldelijk de openbare orde verstoorde. Er vonden meerdere incidenten plaats. Zo maakte de groep zich schuldig aan geluidsoverlast en hing rond op plaatsen waar dat verboden is. Daarnaast was er sprake van alcohol- en drugsgebruik op de openbare weg en het achterlaten van zwerfafval. De jongere had zich daarnaast individueel schuldig gemaakt aan vernieling en baldadigheid. 

Welke maatregel legde de burgemeester op?

De burgemeester legde een groepsverbod voor drie maanden op voor de gehele gemeente Leusden. Hij paste artikel 172a Gemeentewet toe.

Wat besloot de rechter?

De rechter oordeelde dat sprake was van herhaaldelijke verstoring van de openbare orde. De optelsom van minder ernstige gedragingen kan een groepsverbod rechtvaardigen. Om een groepsverbod op te kunnen leggen moet ook sprake zijn van ernstige vrees voor verdere verstoring van de openbare orde. Daarvan was volgens de rechter geen sprake, omdat de jongere bezig was zijn gedrag structureel te verbeteren. Zo verminderde hij zijn drugsgebruik en was hij serieus bezig met een vervolgopleiding. De burgemeester was hierdoor niet bevoegd om een groepsverbod op te leggen en daarom vernietigde de rechter het besluit. 

Wat leert deze uitspraak ons?

Voor de bevoegdheid van de burgemeester om een groepsverbod op te leggen is het noodzakelijk dat de burgemeester aantoont dat er sprake is van ernstige vrees voor verdere verstoring van de openbare orde. Daarvan is geen sprake als de betrokkene bezig is structureel zijn gedrag te veranderen. 

Meer informatie over deze zaak: ECLI:NL:RBUTR:2012:BY2935