Ga naar de inhoud

Gebiedsverbod wegens fysiek geweld

De burgemeester legde een gebiedsverbod op voor twee maanden voor een gebied in het centrum van Heerlen. Deze uitspraak toont aan dat voor het opleggen van een gebiedsverbod het niet noodzakelijk is dat de persoon strafrechtelijk is veroordeeld.

Optocht met fakkels Ter illustratie van het CCV-dossier Wet mbveo.

Kenmerken

  • Gewelddadigheden
  • Belediging
  • Gebiedsverbod

Welke ordeverstoring vond plaats?

Een jongere was betrokken bij een aantal gewelddadige incidenten in Heerlen. Hij had onder meer een medewerker van een eetgelegenheid tweemaal ernstig lastiggevallen en daarbij fysiek geweld gebruikt. Daarnaast had hij in groepsverband twee personen fysiek lastiggevallen en uitgescholden.

Welke maatregel legde de burgemeester op?

De burgemeester legde een gebiedsverbod op voor twee maanden voor een gebied in het centrum van Heerlen. De burgemeester verbond aan dit gebiedsverbod aanvullende voorschriften voor schooldagen.

Wat besloot de rechter?

De rechter verklaarde het beroep van de jongere ongegrond. Volgens de rechter toonden de mutatierapporten van de politie aan dat er sprake was van een reeks ordeverstoringen. De rechter had geen reden om te twijfelen aan deze rapporten en oordeelde dat het niet noodzakelijk was dat de jongere strafrechtelijk werd veroordeeld voor de incidenten. Bovendien verbeterde de jongere zijn gedrag niet. De burgemeester was om die reden bevoegd een gebiedsverbod op te leggen. Het besluit was proportioneel, omdat de burgemeester een patroon van overlast probeerde te doorbreken en kritisch keek naar het gebied waarop het verbod betrekking moest hebben. Verder oordeelde de rechter dat er geen plicht bestond voor de burgemeester om eerst met de officier van justitie te overleggen voordat hij een gebiedsverbod oplegde, maar dat hij moest nagaan of er al een gebiedsverbod was opgelegd.

Wat leert deze uitspraak ons?

Deze uitspraak toont aan dat voor het opleggen van een gebiedsverbod het niet noodzakelijk is dat de persoon strafrechtelijk is veroordeeld. Het gaat erom of de burgemeester aannemelijk maakt dat er sprake is van een reeks van ordeverstoringen. Daarnaast moet de burgemeester bij de officier van justitie nagaan of er al een gebiedsverbod is opgelegd, maar hij is niet verplicht om met de officier van justitie te overleggen.

Meer informatie over deze zaak: ECLI:NL:RBLIM:2020:98