Ga naar de inhoud

Gebiedsverbod voor overlastgevende buurman

De burgemeester van Someren legde een overlastgevende man een gebiedsverbod op voor drie maanden. Deze zaak laat goed zien hoe moeizaam het tegengaan van burenoverlast soms gaat.

Optocht met fakkels Ter illustratie van het CCV-dossier Wet mbveo.

Kenmerken

  • Intimidatie
  • Bedreiging
  • Gebiedsverbod

Welke ordeverstoring vond plaats?

Een familie in Someren ondervond veel overlast van hun overbuurman. De man, een (oud)inwoner van de gemeente, hing continu rond bij de boerderij waar hij vroeger had gewoond. Hij veroorzaakte stankoverlast en maakte zich schuldig aan intimidatie en fysieke bedreigingen. De bedreigingen gingen zo ver dat hij meerdere buurtbewoners opzettelijk van de weg reed. De familie vroeg de burgemeester van Someren om de man een gebiedsverbod op te leggen. Ook de politie wilde dat. Nadat de moeder vanwege de ongewenste bezoekjes van haar zoon aangifte deed, waarschuwde de burgemeester de man voor een gebiedsverbod. De onrust hield aan en de familie verzocht de burgemeester opnieuw om een gebiedsverbod.

Welke maatregel legt de burgemeester op?

De burgemeester legde de man een gebiedsverbod op voor drie maanden op grond van artikel 172a Gemeentewet. Het gebiedsverbod gold voor het perceel in Someren. De man overtreed vrij snel het verbod.

Wat besloot de rechter?

Zowel de familie als de man gingen in beroep tegen het opgelegde gebiedsverbod. De familie wilde dat het gebiedsverbod werd uitgebreid naar de wegen om het perceel heen. Ook de politie wilde dat graag. De rechter vond niet dat het gebiedsverbod uitgebreid moest worden. De meeste incidenten vonden namelijk plaats op het perceel zelf. Dat er andere incidenten waren op de openbare weg, werd door de familie onvoldoende onderbouwd. De man stelde dat alles waarvan hij beschuldigd werd, niet waar was. De rechter ging hier niet in mee, want het dossier van de politie en de gemeente bevatte voldoende bewijs. Er was sprake van herhaaldelijke verstoring van de openbare orde en ernstige vrees voor verdere verstoring daarvan. De burgemeester mocht daarom het gebiedsverbod opleggen.

Wat leert deze uitspraak ons?

Deze zaak laat goed zien hoe moeizaam het tegengaan van burenoverlast soms gaat. Er is sprake van langdurige overlast door dezelfde persoon. Uit het dossier blijkt dat buurtbewoners meerdere malen om een gebiedsverbod hebben gevraagd. Ook de politie heeft verzoeken bij de burgemeester gedaan. Nadat het bevel uiteindelijk wordt gegeven, overtreedt de man het verbod binnen een maand. Na 2 jaar is de man nog steeds niet bereid de overlast toe te geven. Daar lijkt de rechter in dergelijke gevallen geen boodschap aan te hebben.

Meer informatie over deze zaak: ECLI:NL:RBOBR:2017:4047