Ga naar de inhoud

Gebiedsverbod voor drugsverslaafde dakloze man die geweldsdelicten pleegt

De burgemeester van Leeuwarden legde een drugsverslaafde dakloze man een gebiedsverbod op voor drie maanden. Geweldsdelicten en het voorhanden hebben van verboden wapens in een relatief korte periode leveren een ernstige verstoring van de openbare orde op.

Optocht met fakkels Ter illustratie van het CCV-dossier Wet mbveo.

Kenmerken

  • Overlast door daklozen
  • Gewelddadigheden
  • Verdovende middelen
  • Vernieling
  • Bedreiging
  • Gebiedsverbod

Welke ordeverstoring vond plaats?

Een drugsverslaafde dakloze man verstoorde volgens de burgemeester herhaaldelijk ernstig de openbare orde. Er waren meerdere incidenten. Zo had de man een steen gegooid naar een ander persoon, bedreigde hij mensen met een wapen, sloeg hij met een hamer en stak hij een scooter in brand. Ook had de man iemand bedreigd met een stroomstootwapen.

Welke maatregel legde de burgemeester op?

De burgemeester legde een gebiedsverbod op voor drie maanden voor de gehele binnenstad van Leeuwarden met toepassing van artikel 172a Gemeentewet.

Wat besloot de rechter?

De rechter oordeelde dat de burgemeester terecht een gebiedsverbod voor de gehele binnenstad van Leeuwarden oplegde. Volgens de rechter was er sprake van een ernstige verstoring van de openbare orde, omdat de incidenten betrekking hadden op geweldsdelicten en verboden wapenbezit. Daarnaast deden de incidenten zich voor in een relatief korte periode. De rechter overwoog dat het gebiedsverbod daarom niet in strijd was met het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel.

Wat kunnen we van deze uitspraak leren?

Geweldsdelicten en het voorhanden hebben van verboden wapens in een relatief korte periode leveren een ernstige verstoring van de openbare orde op. De burgemeester is in dat geval in beginsel bevoegd om een gebiedsverbod op te leggen.

Meer informatie over deze zaak: ECLI:NL:RBLEE:CA2962