Ga naar de inhoud

Gebiedsverbod moet voldoen aan eisen van proportionaliteit en subsidiariteit

De burgemeester van Leidschendam-Voorburg legde een lid van een overlastgevende groep een gebiedsverbod op. Deze uitspraak geeft goede inzichten wanneer het besluit van de burgemeester voldoet aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit

Optocht met fakkels Ter illustratie van het CCV-dossier Wet mbveo.

Kenmerken

  • Overlast door jongeren
  • Gewelddadigheden
  • Gebiedsverbod

Welke ordeverstoring vond plaats?

Een jongere maakte deel uit van een groep die volgens de burgemeester structureel overlast op straat veroorzaakte. De leden van de groep hadden diverse strafbare feiten gepleegd, zoals woninginbraken, mishandeling, belediging en vernieling. Daarnaast hadden buurtbewoners klachten ingediend, omdat zij zich geïntimideerd voelden door de groep. Verder leek de groep bewust de confrontatie met de politie op te zoeken. 

Welke maatregel legde de burgemeester op?

De burgemeester van Leidschendam-Voorburg legde een gebiedsverbod op voor de maximale duur van 3 maanden op grond van artikel 172a Gemeentewet. De burgemeester legde ook een gebiedsverbod op aan 3 andere leden van de groep.

Wat besloot de rechter?

De jongere maakte bezwaar en vroeg bij de rechter het gebiedsverbod te schorsen. Dat wees de rechter af en hield het verbod in stand. Hij oordeelde dat de jongere herhaaldelijk in groepsverband de openbare orde had verstoord en daarom de vrees bestond dat dit weer ging gebeuren. De rechter leidde dit af uit de bestuurlijke rapportage. Daarnaast oordeelde de rechter dat het gebiedsverbod voldeed aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Door het gedrag van de groep was er grote onrust in de buurt. Eerdere maatregelen om de rust te herstellen hadden niet geholpen. Tot slot had de burgemeester goed onderbouwd waarom een groepsverbod (in plaats van een gebiedsverbod) niet op zijn plek is. 

Wat leert deze uitspraak ons?

Deze uitspraak geeft goede inzichten wanneer het besluit van de burgemeester voldoet aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Zo is het onder andere belangrijk dat de burgemeester inzicht geeft in de eerder genomen maatregelen. 

Meer informatie over deze zaak: ECLI:NL:RBDHA:2020:6788