Ga naar de inhoud

Gebiedsverbod kan betrekking hebben op woning

De officier van justitie legde een man voor bedreiging van zijn vrouw een gebiedsverbod op; de man mocht niet meer in de woning komen.

Optocht met fakkels Ter illustratie van het CCV-dossier Wet mbveo.

Kenmerken

  • Gebiedsverbod
  • Belastend gedrag richting andere personen
  • Bedreiging
  • Kindermishandeling
  • Woning

Van welk strafbaar feit werd verdachte verdacht?

Een man werd verdacht zijn vrouw te hebben bedreigd. De bedreiging vond plaats in de gezinswoning, waar drie van hun vijf kinderen direct getuige waren van het gewelddadige gedrag van hun vader. Ook was er eerder sprake geweest van kindermishandeling.

Welke gedragsaanwijzing legde de officier van justitie op?

De officier van justitie legde de man een gebiedsverbod op; de man mocht niet meer in de woning komen. De gedragsaanwijzing was voor 90 dagen.

Wat besloot de rechter?

De rechter oordeelde dat er vrees bestond voor ernstig belastend gedrag van de man tegenover zijn vrouw, maar ook tegenover zijn kinderen. De ouders leken het huiselijk geweld, en vooral het effect daarvan op hun kinderen, onvoldoende serieus te nemen. De gedragsaanwijzing voldeed aan de wettelijke voorwaarden. Daarnaast was de gedragsaanwijzing proportioneel. Er had een familienetwerkberaad plaatsgevonden met de ouders, vertegenwoordigers van de scholen van de kinderen en medewerkers van verschillende hulpinstanties. Daar was uitgekomen dat de man medicatie moest innemen en zich moest aanmelden voor therapie. De rechter stelde dat deze afspraken gewoon konden worden nageleefd zolang de gedragsaanwijzing gold. De gedragsaanwijzing vormde daarin geen belemmering en bleef gehandhaafd.

Wat leert deze uitspraak ons?

Deze uitspraak toont aan dat het gebiedsverbod ook betrekking kan hebben op de woning van een verdachte.

Meer informatie over deze zaak: ECLI:NL:RBZWB:2019:5319