Ga naar de inhoud

Gebiedsverbod bij ruzie in de wijk

Ook in hoger beroep worden de eisen voor het opleggen van een gebiedsverbod uit art. 172a Gemeentewet goed getoetst.

Optocht met fakkels Ter illustratie van het CCV-dossier Wet mbveo.

Kenmerken

  • Gemeente
  • Wijk
  • Geluidsoverlast
  • Gebiedsverbod

Wat was de overtreding?

Op 24 juni 2019 kreeg een vrouw een gebiedsverbod opgelegd. Op 16 mei 2019 maakten twee agenten een proces-verbaal op met hun bevindingen. Hierin stond dat er bij de politie regelmatig meldingen van overlast binnenkwamen over ruzies tussen de vrouw en haar stiefvader. Ook maakten de vrouw en de stiefvader regelmatig ruzie met de buren. Er was ook een melding over de betrokkenheid van de vrouw bij een burenruzie in een andere wijk. De agenten vermeldden in hun proces-verbaal dat het op het moment van het opstellen rustig was. 

Welke maatregel werd opgelegd?

Op 24 juni 2019 legde de burgemeester van Houten een gebiedsverbod op voor drie maanden. De vrouw was het oneens met het gebiedsverbod en diende een bezwaar in. Dit werd afgewezen. Hiertegen ging de vrouw in beroep dat ook werd afgewezen. Tegen deze tweede afwijzing tekende zij hoger beroep aan. 

Wat besloot de rechter?

De rechter wees het hoger beroep van de vrouw af. De burgemeester had duidelijk aangegeven dat er rondom de vrouw meerdere incidenten hadden plaatsgevonden. Om de vrouw een duidelijke grens te stellen, legde hij een gebiedsverbod op. Volgens de rechtbank had de burgemeester voldoende duidelijk gemaakt dat er vrees was voor een ernstige verdere verstoring van de openbare orde. Ook had hij goed gemotiveerd waarom hij voor het gebiedsverbod gekozen had en niet voor een andere maatregel. Bovendien stond het gebiedsverbod in verhouding tot het bereiken van het doel: een duidelijke grens stellen aan de vrouw. 

Wat kunnen we van deze uitspraak leren?

Deze uitspraak leert dat, ook in hoger beroep, de eisen voor het opleggen van een gebiedsverbod uit art. 172a Gemeentewet goed worden getoetst. Het is dus belangrijk om te laten zien dat aan de vereisten voor het opleggen van een maatregel wordt voldaan.

Meer informatie over deze zaak: ECLI:NL:RVS:2021:1418